Türkçe | English

Kurumsal

Almanya

 

 

 

 

RESMİ ADI

Almanya Federal Cumhuriyeti

BAŞKENTİ

Berlin

KONUŞULAN DİLLER

Almanca

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

23 Mayıs 1949

YÖNETİM BİÇİMİ

Federal Parlamenter Cumhuriyet

DEVLET BAŞKANI     

Joachim Gauck (18 Mart 2012’den beri)

HÜKÜMET BAŞKANI

Angela Merkel (22 Kasım 2005’ten beri)

DİN     

Protestan (%34), Roman Katolik (%34), Müslüman (%3.7), Diğer(%28,3)

YÜZÖLÇÜMÜ        

 356.970 km2

SINIR VE KIYI  UZUNLUĞU

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, 
Polonya, İsviçre     - 3.621 km sınır ve  2.389 km kıyı uzunluğu

İKLİMİ

 Ilıman iklim kuşağı hakim

NÜFUS

80.822.200 (2014 yılı itibariyle)

BAŞLICA ŞEHİRLERİ VE NÜFUSU (2001 SAYIMI)

 Berlin (3.426.354) , Hamburg (1.739.117), Münih (1.260.391), Köln(963.395) - 2015 yılı itibariyle

YAŞ ORTALAMASI

 41

ETNİK YAPI (%)

Türk (1.607 bin), İtalyan (520 bin), Polonyalı (468 bin), Yunan (284 bin), Hırvat (223 bin), Avusturyalı (176 bin), Bosna-Hersek’li (154 bin)

 

 

 

 

 

GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI

 3,9  trilyon $ (2014) – Dünya’da 4. sırada

NÜFUS

 80.822.200 (2014 yılı itibariyle)

KİŞİ BAŞINA GSYİH

 45.056  (2014)

GSYİH BÜYÜME HIZI

  % 1,6 (2014)

İHRACAT 

 1,511 trilyon ABD $ (2014)

İTHALAT 

 1,218 trilyon ABD $ (2014)  

ENFLASYON ORANI

 % 0,9 (2014) 

DIŞ BORÇ

 5.55 milyar ABD $ (2014)

TOPLAM REZERV

 198,535,181,129  ABD $ (2012)

TOPLAM FDI STOĞU

743 milyar ABD $ (2014) – inward

1,6 trilyon ABD $  (2014) - outward

ÜLKEYE GİREN DOĞ. YATIRIM TUTARI YILLIK

 1,8 milyar ABD $ (2014)

YURTDIŞI DOĞ. YATIRIM TUTARI

122 milyar ABD $ (2014)

TOPLAM İŞGÜCÜ

 43 milyon kişi (2014)

İŞSİZLİK ORANI

 % 4,7  (2015 - April)

PARA BİRİMİ - PARİTESİ

 Euro (€)

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SIRALAMASI

 20 ‘inci sırada yer almaktadır.

GSMH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI

 Tarım % 0,8 , Sanayi % 30,1, Hizmetler % 69 

DOĞAL

KAYNAKLAR

Kömür, linyit, doğal gaz, demir cevheri, bakır, nikel, uranyum, potas, tuz, inşaat malzemeleri, kereste, tarıma elverişli arazi

BAŞLICA SANAYİ DALLARI

 Demir, çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine aletleri, elektronik,  gıda ve içecek, gemi inşaatı, tekstil

BAŞLICA TARIMSAL KAYNAKLAR

 Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana ve hayvancılık

 

 

ALMANYA’NIN DIŞ TİCARETİ

 

 

Tablo 1 Almanya’nın İhraç Ettiği Ürünler

GTIP no

Almanya’nın İhraç Ettiği Ürünler 

2012

2013

2014

% Değişim (2013-2014)

 

TOPLAM

1.416

1.459

1.511

3,60

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

146

149

164

10,10

9999

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen eşya

76

72

95

31,43

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

52

56

60

6,91

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

45

49

52

6,61

8802

Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

34

35

34

-2,04

3002

İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

17

21

22

5,86

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

18

18

18

-2,63

8409

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

14

15

15

4,85

8479

kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar

13

13

14

4,35

8542

Elektronik entegre devreler

11

12

14

15,38

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb)

12

12

13

7,57

9018

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar

13

14

13

-3,61

8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

11

12

13

6,63

8421

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

11

12

13

11,45

8483

Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb

12

12

13

5,34

8481

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

11

12

13

3,88

8471

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

11

11

12

13,60

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

11

11

12

2,42

8443

Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları

13

12

11

-9,11

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

9

10

11

6,26

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

11

11

11

-2,52

8414

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar

9

10

11

5,20

8701

Traktörler

9

11

10

-4,22

8803

88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları

9

9

10

11,45

8411

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

11

11

10

-6,43

3926

Plastikten diğer eşya

8

8

9

4,87

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler

9

9

9

-1,13

9031

Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri

7

8

8

7,72

8422

Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar

7

8

8

1,98

8408

Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

7

8

8

1,27

9403

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

7

8

8

2,50

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

7

8

8

1,37

9027

Fiziksel-kimyasal analiz alet-cihazlar; akışkanlık, genleşme vb ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme cihazları; mikrotomlar

7

7

8

2,34

8501

Elektrik motorları ve jeneratörler elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç

7

7

8

4,65

3920

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)

6

6

7

7,76

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

6

7

6

-4,88

8541

Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller

7

6

6

0,53

8477

Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve cihazlar

6

6

6

-0,96

7318

Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya

5

6

6

7,04

8419

Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler veya depolu su ısıtıcıları

6

6

6

-2,19

Kaynak: ITC – Trademap

 

Tablo 2: Almanya’nın İthal Ettiği Ürünler

GTIP no

ÜRÜNLER 

2012

2013

2014

% Değişim (2013-2014)

 

TOPLAM

1.173.288

1.194.483

1.218.338

2,00

9999

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen eşya

69.865

61.985

121.523

96,05

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

76.298

74.284

65.807

-11,41

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

40.174

40.914

45.822

12,00

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

31.932

35.108

37.370

6,44

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

34.007

36.624

32.782

-10,49

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

24.502

24.042

26.259

9,22

8471

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

18.706

18.029

21.025

16,62

8802

Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

14.890

18.281

19.780

8,20

8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

17.076

18.513

19.310

4,31

3002

İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

15.647

17.133

18.117

5,74

8542

Elektronik entegre devreler

11.175

12.204

13.686

12,15

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

9.382

9.591

10.225

6,62

8411

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

8.097

10.229

10.109

-1,18

8443

Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları

11.227

11.412

10.051

-11,93

9018

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar

7.872

8.598

8.757

1,85

8803

88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları

7.899

8.244

8.511

3,25

9401

Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

7.027

7.368

8.428

14,39

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

7.728

7.741

7.601

-1,80

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb)

6.726

7.125

7.299

2,44

8409

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

6.648

6.549

7.084

8,17

8528

Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

7.504

6.749

6.655

-1,40

2933

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler

5.458

5.717

6.335

10,80

8408

Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

5.442

6.613

6.219

-5,97

7601

İşlenmemiş aluminyum

5.779

5.837

5.857

0,35

8541

Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller

8.925

6.033

5.846

-3,10

8481

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

5.484

5.747

5.790

0,75

9403

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

5.216

5.389

5.759

6,88

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler

5.938

5.759

5.723

-0,62

3926

Plastikten diğer eşya

4.598

4.978

5.575

11,99

2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar

5.882

5.496

5.512

0,30

8483

Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb

4.839

4.913

5.443

10,80

8421

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

4.258

4.765

5.407

13,48

8414

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar

4.607

5.142

5.393

4,87

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

3.867

4.753

5.253

10,53

7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

6.440

6.445

5.156

-20,01

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

5.458

5.509

5.075

-7,89

8473

84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb)

4.218

4.274

4.999

16,95

6403

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

4.185

4.485

4.886

8,94

9021

Ortopedik cihazlar; cebireler, kırıklar için cihazlar vb; protez organlar; işitme cihazları, vücut içi ve dışı cihazları

4.167

4.692

4.878

3,97

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

4.540

4.650

4.821

3,68

Kaynak: ITC - Trademap

 

Tablo 3: Almanya’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (milyon dolar)    

ÜLKELER

2012

2013

2014

Pay 2014 %

Değişim % (2013-2014)

Dünya

1.416.184

1.458.647

1.511.132

100,0

3,6

Fransa

134.258

131.956

134.607

43,6

2,0

ABD

112.086

117.840

128.683

41,7

9,2

İngiltere

89.288

94.647

105.778

34,2

11,8

Çin Halk Cumhuriyeti

85.944

89.462

99.975

32,4

11,8

Hollanda

91.194

90.595

93.664

30,3

3,4

Avusturya

74.347

73.313

73.559

23,8

0,3

İtalya

72.000

70.245

72.056

23,3

2,6

Polonya

54.211

56.022

62.656

20,3

11,8

İsviçre

63.372

63.625

62.094

20,1

-2,4

Belçika

57.297

55.230

55.682

18,0

0,8

İspanya

40.063

41.585

46.426

15,0

11,6

Çek Cumhuriyeti

38.892

40.567

44.213

14,3

9,0

Rusya Federasyonu

50.120

49.147

39.360

12,7

-19,9

İsveç

27.258

27.344

28.613

9,3

4,6

Macaristan

21.023

23.142

26.375

8,5

14,0

Türkiye

25.910

28.693

26.193

8,5

-8,7

Japonya

22.186

22.938

22.782

7,4

-0,7

Danimarka

19.367

20.618

21.563

7,0

4,6

Güney Kore Cum.

17.243

19.308

20.847

6,7

8,0

Özel Kategoriler

6.233

15.958

15.323

5,0

-4,0

BAE

12.723

13.376

15.012

4,9

12,2

Slovakya

13.379

14.141

14.851

4,8

5,0

Romanya

11.817

12.763

14.221

4,6

11,4

Brezilya

15.101

15.303

13.956

4,5

-8,8

Meksika

11.430

11.985

12.086

3,9

0,8

Hindistan

13.397

12.277

11.896

3,9

-3,1

Suudi Arabistan

10.640

12.364

11.866

3,8

-4,0

Kanada

11.512

11.869

11.691

3,8

-1,5

Finlandiya

10.417

10.830

11.681

3,8

7,9

Norveç

11.107

11.212

11.340

3,7

1,1

Güney Afrika

11.448

11.453

11.083

3,6

-3,2

Avustralya

12.042

11.496

10.535

3,4

-8,4

Portekiz

7.980

8.373

9.443

3,1

12,8

Tayvan

7.456

7.885

9.192

3,0

16,6

Singapur

8.453

8.510

8.320

2,7

-2,2

Hong Kong

7.670

7.563

7.894

2,6

4,4

İrlanda

5.961

7.087

7.296

2,4

2,9

Lüksemburg

7.378

7.065

6.941

2,2

-1,8

Yunanistan

6.030

6.283

6.573

2,1

4,6

Malezya

6.383

6.407

6.375

2,1

-0,5

Slovenya

5.023

5.444

5.516

1,8

1,3

İsrail

4.776

4.889

5.432

1,8

11,1

Kaynak: ITC – Trademap

 

Tablo 4: Almanya’nın İthalında Başlıca Ülkeler (milyon dolar)

ÜLKELER 

2012

2013

2014

Pay 2014 %

Değişim % (2013-2014)

Dünya

1.173.288

1.194.483

1.218.338

100,0

2,0

Hollanda

111.029

106.688

157.177

12,9

47,3

Fransa

83.241

84.269

95.171

7,8

12,9

Çin Halk Cumhuriyeti

100.676

98.725

80.675

6,6

-18,3

Belçika

49.319

49.526

73.329

6,0

48,1

İtalya

63.206

62.788

64.857

5,3

3,3

Polonya

43.056

47.491

55.453

4,6

16,8

Çek Cumhuriyeti

42.727

43.923

52.590

4,3

19,7

İngiltere

55.936

51.475

52.281

4,3

1,6

Avusturya

47.618

48.074

51.113

4,2

6,3

İsviçre

49.491

51.945

50.891

4,2

-2,0

ABD

66.557

66.384

48.936

4,0

-26,3

Özel Kategoriler

0

53.797

46.892

3,8

-12,8

Rusya Federasyonu

54.571

39.031

34.478

2,8

-11,7

İspanya

28.710

31.548

33.390

2,7

5,8

Macaristan

24.024

25.945

29.147

2,4

12,3

Japonya

29.857

27.473

19.278

1,6

-29,8

İsveç

17.956

18.578

18.239

1,5

-1,8

Slovakya

15.592

16.297

18.161

1,5

11,4

Danimarka

14.964

15.001

16.793

1,4

11,9

Türkiye

15.404

16.278

15.785

1,3

-3,0

Romanya

11.283

12.213

12.691

1,0

3,9

Norveç

33.660

11.859

10.798

0,9

-8,9

İrlanda

12.849

12.113

9.206

0,8

-24,0

Finlandiya

7.974

8.122

9.187

0,8

13,1

Güney Kore Cum.

10.838

10.681

8.966

0,7

-16,1

Brezilya

13.647

11.765

8.103

0,7

-31,1

Hindistan

9.100

9.277

7.902

0,6

-14,8

Tayvan

8.497

8.621

7.401

0,6

-14,1

Portekiz

6.363

6.800

6.861

0,6

0,9

Vietnam

6.567

7.425

6.575

0,5

-11,4

Slovenya

5.963

6.159

6.574

0,5

6,7

Malezya

7.062

7.556

6.384

0,5

-15,5

Kazakistan

5.078

5.580

5.762

0,5

3,3

Güney Afrika

5.923

5.583

5.227

0,4

-6,4

Nijerya

5.699

5.461

5.212

0,4

-4,5

Tayland

5.404

5.775

4.899

0,4

-15,2

Lüksemburg

3.693

3.925

4.837

0,4

23,2

Meksika

5.560

5.218

4.075

0,3

-21,9

Endonezya

5.139

4.783

3.706

0,3

-22,5

Kanada

5.459

5.568

3.700

0,3

-33,6

Kaynak: ITC - Trademap

 

 

Türkiye ile Ticaret

 

Genel Durum

 

 

Tablo 5 Türkiye-Almanya Dış Ticaret Değerleri

Yıl

İhracat $ / Bin

İhracat Değişim %

Genel İhracata Oranı %

İthalat $ / Bin

İthalat Değişim %

Genel İthalata Oranı %

Hacim $ / Bin

Denge $ / Bin

2003

7.484.931

27,5

15,84

9.452.964

34,2

13,63

16.937.894

-1.968.033

2004

8.745.282

16,8

13,84

12.515.655

32,4

12,83

21.260.938

-3.770.373

2005

9.455.050

8,1

12,87

13.633.888

8,9

11,68

23.088.938

-4.178.838

2006

9.686.235

2,4

11,32

14.768.220

8,3

10,58

24.454.455

-5.081.985

2007

11.993.232

23,8

11,18

17.539.955

18,8

10,31

29.533.187

-5.546.723

2008

12.951.755

8,0

9,81

18.687.197

6,5

9,25

31.638.952

-5.735.443

2009

9.783.225

-24,5

9,58

14.096.963

-24,6

10,00

23.880.188

-4.313.738

2010

11.479.066

17,3

10,08

17.549.112

24,5

9,46

29.028.178

-6.070.047

2011

13.950.825

21,5

10,34

22.985.567

31,0

9,54

36.936.392

-9.034.741

2012

13.123.905

-5,9

8,61

21.400.614

-6,9

9,05

34.524.518

-8.276.709

2013

13.696.842

4,4

9,02

24.182.422

13,0

9,61

37.879.264

-10.485.579

2014

15.156.028

10,7

9,61

22.369.253

-7,5

9,23

37.525.282

-7.213.225

Kaynak: ITC- Trademap

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2014 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin’in ardından üçüncü sırayı almıştır.

En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2014 yılında ise Almanya ile dış ticaret açığımız 7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000’li yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber 2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiştir. 2014 yılında küresel ekonomik canlanmanın etkisiyle ihracatımız 2013 yılına kıyasla %10,7 artarak 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Almanya’ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

 

 

Tablo 6 Türkiye'nin Fasıllar Bazında Almanya'ya İhracatı (milyon dolar)

GTİP no

Ürün adı

2012

2013

2014

% pay (2014)

Değişim % 2013-2014

 

Genel toplam

13.124

13.697

15.156

100,0

10,7

8409

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

849

965

1.105

7,3

14,4

6109

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)

815

897

1.004

6,6

11,9

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

671

731

820

5,4

12,1

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar

571

503

749

4,9

49,0

8528

Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

532

368

446

2,9

21,2

6204

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.

373

395

423

2,8

7,2

6110

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)

300

369

404

2,7

9,3

6302

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri

307

376

388

2,6

3,2

6104

Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)

294

305

315

2,1

3,2

2008

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri

230

226

289

1,9

27,6

8702

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

167

236

270

1,8

14,0

6115

Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve patik çoraplar

200

234

253

1,7

7,9

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

229

219

245

1,6

12,0

4016

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

199

226

238

1,6

5,7

8418

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

237

225

218

1,4

-3,0

6203

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort

214

209

207

1,4

-1,1

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

187

164

180

1,2

10,1

0802

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

106

139

174

1,1

25,1

7604

Alüminyumdan çubuklar ve profiller

176

151

161

1,1

6,6

7326

Demir veya çelikten diğer eşya

141

132

148

1,0

11,9

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

185

147

144

0,9

-2,4

6106

Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek -bluzlar (örme)

177

162

142

0,9

-11,9

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

128

131

141

0,9

7,1

6206

Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar

122

112

127

0,8

13,5

2007

Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları (pişirilerek hazırlanmış)

90

89

124

0,8

39,0

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber

139

129

122

0,8

-5,3

5702

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

91

99

118

0,8

18,6

8450

Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil)

86

107

117

0,8

9,3

8516

Elektrikli su ısıtıcıları, elektro termik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

109

109

113

0,7

3,6

7606

Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)

109

104

111

0,7

6,1

7318

Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar

80

85

109

0,7

28,3

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler diğer poliester

74

93

108

0,7

16,6

8403

Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç)

100

99

104

0,7

5,1

8901

Yolcu, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları

7

20

87

0,6

342,2

0806

Üzümler (taze/kurutulmuş)

107

99

85

0,6

-14,0

3920

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)

64

75

81

0,5

8,5

7616

Alüminyumdan diğer eşya

57

70

79

0,5

12,0

6305

Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuvallar

68

77

76

0,5

-1,2

7113

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

97

119

76

0,5

-36,5

8483

Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar

55

63

75

0,5

19,9

Kaynak: ITC- Trademap

 

Tablo 7 Türkiye'nin Fasıllar Bazında Almanya'dan İthalatı (milyon dolar)

GTİP No

Ürun Adı

2012

2013

2014

% pay (2014)

% Değişim 2013-2014

 

Genel Toplam

21.401

24.182

22.369

100,0

-7,5

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar

2.792

3.434

3.105

13,9

-9,6

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

1.153

1.285

1.253

5,6

-2,5

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

468

505

534

2,4

5,8

7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

297

355

412

1,8

15,9

8408

Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

348

403

394

1,8

-2,2

8409

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

269

325

379

1,7

16,8

8479

Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar

424

379

306

1,4

-19,3

8421

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

207

257

261

1,2

1,8

3002

İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler

201

266

254

1,1

-4,5

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devre-sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı

227

230

222

1,0

-3,1

8702

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

219

238

219

1,0

-7,8

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler diğer poliester

197

214

218

1,0

2,0

8422

Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar

164

237

217

1,0

-8,4

7204

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler

252

208

216

1,0

3,6

8445

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanması, eğirme, katlama, bükme ve ipliklerin hazırlanmasına mahsus diğer makina ve cihazlar

141

195

214

1,0

9,8

8414

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar

138

182

212

0,9

16,7

8502

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

249

375

211

0,9

-43,6

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

220

233

209

0,9

-10,3

9018

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar

172

197

204

0,9

3,8

8481

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

172

194

197

0,9

1,6

3920

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)

175

184

187

0,8

2,1

8541

Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller

142

162

183

0,8

12,8

8483

Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar

171

203

180

0,8

-11,5

3824

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı sanayide kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar

143

160

179

0,8

12,1

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

188

189

175

0,8

-7,3

8701

Traktörler

204

126

165

0,7

31,4

8477

Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve cihazlar

158

150

162

0,7

8,4

8439

Kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar

47

28

158

0,7

457,8

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

103

129

145

0,6

12,2

8428

Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi)

96

108

140

0,6

30,5

8716

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

146

146

140

0,6

-4,6

4811

Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar

157

141

137

0,6

-2,8

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

81

109

127

0,6

17,0

8501

Elektrik motorları ve jeneratörler elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç

90

155

118

0,5

-24,3

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

101

150

118

0,5

-21,3

8443

Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları

109

104

112

0,5

7,6

8424

Sıvı veya tozları püskürtmeye, dağıtmaya mahsus mekanik cihaz, yangın söndürme cihazları, yangın ve kum püskürtme makinaları

39

61

109

0,5

79,8

8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. makinaları

125

88

109

0,5

23,1

3402

Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)

113

117

108

0,5

-7,3

7318

Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya

88

98

108

0,5

9,7

Kaynak: ITC- Trademap
 

Karşılıklı Üst Düzey Ziyaretler

 

Tablo 8 İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma ve Protokoller

İmza Tarihi

Ticaret ve Ödeme Anlaşması

16.2.1952

Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması

20.6.1962

Teknik İşbirliği Anlaşması

16.6.1970

KEK II. Dönem Toplantısı

12/13.12.1984

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

16.4.1985

Çevre Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması

5.10.1992

İşbirliği Konseyi XI. Dönem Toplantısı, Ortak Protokolü

11.03.2005

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

 

 

ALMANYA’NIN GAZİANTEP İLE TİCARETİ

 

 

Tablo 9 Gaziantep'in Almanya’ya İhracatı (1000 ABD $)

ALMANYA

2010

2011

2012

2013

2014

156.530.405

191.007.356

177.797.052

143.733.634

167.333.001

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

443.904

664.461

470.152

389.700

1.528.016

CANLI HAYVAN.HAYVANSAL ÜRÜN.. SÜT VE SU ÜRÜN.

304.642

464.120

487.256

283.308

1.074.083

DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT

7.340

3.257

 

 

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

756.829

1.145.381

746.972

834.059

1.056.325

DERİ

2.093.303

1.572.165

534.209

672.679

563.735

DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ

7.561

46

1.612

 

791

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI

117.528

30.000

102.713

71.540

4.071.361

FINDIK VE MAMULLERİ

808.362

1.077.965

1.566.049

3.170.825

1.187.394

GEMİ VE YAT

35.049

 

 

GRANİT HAM, KABACA YONTULMUŞ

 

 

 

 

204

HALI

61.714.849

72.745.397

66.998.394

44.201.736

53.230.346

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

4.880.120

9.531.597

11.251.934

8.612.596

10.438.948

İKLİMLENDİRME SANAYİ

1.176.652

921.375

259.814

292.564

570.380

KİMYA

12.416.574

16.862.531

16.594.264

17.960.565

19.074.579

KONFEKSİYON

22.896.441

28.658.624

21.603.800

9.876.892

13.092.261

KURU MEYVELER VE MAMULLERİ

9.096.763

7.497.153

10.171.484

15.992.091

15.405.701

MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

9.642

13.126

3.689

14.061

16.309

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

129.359

201.186

5.379.442

352.389

944.845

MEYVE SEBZE MAMULLERİ

5.782.275

5.837.682

8.071.373

8.281.831

6.661.930

OTOMOTİV SANAYİ

5.629

10.512

3.241

4.385

4.136

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

 

 

 

151.113

45.521

SÜS BİTKİLERİ

477.070

178.711

393.170

121.177

181.723

TEKSTİL

33.026.786

43.440.165

33.056.198

32.368.485

38.021.392

TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ

51.953

48.002

27.592

21.010

111.763

YAŞMEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ. TURUNÇGİLLER. ÇAY

330.995

99.818

25.505

60.627

38.087

ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ

3.167

9.884

 

13.160

Kaynak: GAİB 2015

Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr