Türkçe | English

Kurumsal

HEDEF ÜLKELER

Avrupa Ülkeleri Karadağ KKTC Kosova Letonya Portekiz Yunanistan Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Malta Norveç Romanya Sırbistan Polonya Slovakya Slovenya Asya ve Pasifik Ülkeleri Singapur Avustralya Bangladeş Endonezya Filipinler Pakistan Güney Kore Hindistan Hong Kong Japonya Malezya Afganistan Vietnam Yeni Zelanda Tayland Orta Doğu Ülkeleri Bahreyn Filistin Irak İran İsrail Katar Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suriye Yemen Ürdün Umman Suudi Arabistan Lübnan Amerika Kıta Ülkeleri Venezuella Şili Meksika Peru Küba Kanada Kolombiya Brezilya Arjantin ABD Afrika Ülkeleri Libya Cezayir Fas Mısır Angola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Etiyopya Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Kamerun Kenya Madagaskar Mali Mozambik Nijerya Sudan Tanzanya Tunus Uganda Zambiya

Cezayir

CEZAYİR

 

GENEL BİLGİLER (2014)

 

ResmiAdı

:CezayirDemokratikHalkCumhuriyeti

Başkent

:Cezayir

Nüfus

:40,6 milyon

Yüzölçümü

:2.381.740km²

Dil

:Arapça(resmi),Fransızca,Berberice

Din

:SünniMüslüman%99,Diğer%1

KişiBaşınaGSYİH

:5.644 Dolar

GSYİH-DünyaSıralaması

:210,2 milyar dolar/ 49.sırada

GSYİH-BüyümeHızı

:%4,1

Enflasyon

:%2,9 (2014)

İhracat-DünyaSıralaması

:62,9 milyarDolar/55.sırada

İthalat-DünyaSıralaması

:58,3 milyarDolar/52.sırada

ParaBirimi

:CezayirDinarı (DZD)

İşYapmaKolaylığıSırası

:154.sırada

Büyükelçiler

:AdnanKEÇECİ/Lahssan Boufares

TicaretMüşavirleri

:TicaretMüşaviri HasanASLAN

 

Ticaret Müş.Yrd.ErhanKarakoç

KEKEşbaşkanı

:KalkınmaBakanıSn.CevdetYILMAZ

:EnerjiMadencilikBakanıYoucefYousfi

İşKonseyiBaşkanı

:EmreAykar(YapıMerkezi)

Kaynak: Economist Intelligence Unit, CIA World Factbook, Worldbank, Trademap

 

 

 

 

 

CEZAYİR’İN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Yıllar

GSYİH (Milyar $)

Büyüme  (%)

Kişi Başına Gelir

Enflasyon

Oranı (%)

İhracat  (Milyar $) 

İthalat  (Milyar $)

2007

134,3

3,2

3.929

3,5

60,1

26,4

2008

171,5

2,4

4.942

4,4

78,5

37,9

2009

137,7

2,4

3.900

4,0

45,1

37,4

2010

161,8

3,4

4.494

3,9

57,0

38,8

2011

198,5

2,4

5.408

4,5

72,8

44,8

2012

212,1

2,7

5.656

8,8

71,8

48,2

2013

235,0

3,5

6.200

3,5

74,2

50,9

2014

2010,2

4,1

5.644

2,9

62,9

58,3

Kaynak: Economist Intelligence Unit, CIA World Factbook, Worldbank, Trademap

 

 

 

 

 

CEZAYİR’İN DIŞ TİCARETİ

 

Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon ABD Doları)

Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2003

24.654

13.545

42.957

6.351

2004

32.077

18.303

52.434

11.720

2005

46.002

20.357

67.458

24.546

2006

54.613

21.456

82.244

26.982

2007

60.163

27.631

99.638

20.688

2008

79.298

39.475

118.556

40.039

2009

45.193

39.258

86.194

4.194

2010

57.050

40.999

104.271

9.831

2011

73.436

47.219

120.920

25.952

2012

71.865

50.369

71.866

24.382

2013

65.998

54.909

120.907

11.089

2014

62.956

58.329

121.285

4.626

Kaynak: ITC - Trademap

 

 

 

 

Hidrokarbonlar sektörü ihracatı toplam ihracatın yaklaşık %97’sini oluşturmaktadır. Ancak, son yıllarda petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ihracatın azaldığı görülmektedir.

 

Bir yandan tarımsal üretimin, diğer yandan sanayi alt yapısının yetersizliği nedeniyle pek çok tüketim mamulünü dışarıdan almak durumunda kalan Cezayir, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yıllar itibariyle sürekli artan miktarlarda ithalat yapmaktadır. Avrupa Birliği, Cezayir’in en önemli ticaret ortağı konumundadır.

 

 

 

 

İhracatında Başlıca Ürünler

 

Cezayir’in ihracatının %98’ini hidrokarbonlar, %1’ini de muhtelif imalat sanayi ürünleri teşkil etmekte olup, kalan kısım da bazı hammadde ve tarım ürünlerini kapsamaktadır. Meyve ihracatı da söz konusu olabilmektedir.

 

 

 

 

 

Tablo 2. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Doları)

GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

 

TOPLAM İHRACAT

71.865.749

65.998.138

62.956.161

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

27.001.339

25.676.524

25.051.638

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

32.879.400

30.380.113

23.977.192

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

9.921.601

7.769.530

11.097.538

2707

Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler

909.040

1.067.699

1.105.227

2814

Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri

420.763

303.851

610.305

3102

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

9.338

38.368

312.322

1701

Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

207.975

272.487

228.144

2902

Siklik hidrokarbonlar

0

0

108.451

2510

Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir

152.888

96.689

95.962

2905

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri

34.015

45.250

55.386

2804

Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller

26.170

39.011

53.368

804

Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

26.206

29.775

38.352

2716

Elektrik enerjisi

4.799

8.552

24.874

2202

Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

31.165

33.718

15.331

4104

Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri

3.650

7.872

12.966

7005

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde)

11.960

14.145

11.804

6809

Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya

4.380

6.986

8.864

4707

Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları

5.031

6.950

8.495

4105

Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri

14.874

11.686

8.382

7201

Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde)

14.205

11.303

7.769

1804

Kakao yağı

2.593

5.810

7.686

7901

İşlenmemiş çinko

14.845

8.683

7.450

1902

Makarnalar ve kuskus

7.930

15.846

7.126

7007

Emniyet camları

8.832

8.715

6.227

1212

Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı, şeker kamışı vs.

4.733

5.335

6.049

2904

Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri

6.431

7.640

5.879

4112

Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri

4.238

4.766

4.366

403

Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema,yoğurt,kefir veya diğer fermente edilmiş veya asitliği arttırılmış süt ve krema

2.071

4.712

3.815

2620

Arsenik, metalleri veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar

6.717

3.142

3.380

307

Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.)

2.722

2.316

3.368

8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

3.867

1.586

2.970

306

Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş)

2.772

2.279

2.834

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

97

454

2.401

7307

Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi)

1.045

470

2.217

8803

88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları

0

4.654

2.182

4503

Tabii mantardan eşya

2.477

1.487

2.137

3923

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri

3.464

4.273

2.122

9619

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

2.634

6.590

1.947

703

Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

1.921

1.986

1.942

4819

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb.

620

1.416

1.842

Kaynak: ITC- Trademap

 

 

 

 

İthalatında Başlıca Ürünler

 

2014 yılı ithalatında başlıca ürünler, Otomobiller, buğday, petrol yağları, eşya taşımaya mahsus taşıtlar, ilaç, inşaat demiri, süt, gaz türbinleri, telefon, mısır, şeker, telefon, soya küspesi ve iş makineleridir.

 

 

 

 

Tablo 3. İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Doları)

GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

 

TOPLAM İTHALAT

50.369.391

54.909.973

58.329.832

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

3.908.651

3.728.686

2.956.173

1001

Buğday ve mahlut

2.129.041

2.123.356

2.370.808

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

4.435.882

3.770.459

2.203.590

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

2.205.545

2.225.305

2.103.993

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

1.754.761

1.807.718

1.945.965

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)

2.098.417

1.862.529

1.833.531

402

Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)

1.093.378

1.076.714

1.799.021

8411

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

525.956

1.274.828

1.699.597

8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

752.563

731.379

1.048.238

1005

Mısır

941.875

892.583

976.586

1701

Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

960.902

881.836

840.272

2304

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

461.658

698.824

819.993

8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

530.595

680.229

767.698

7308

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.

377.428

448.109

738.339

4407

Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm

589.743

643.953

730.310

7304

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

308.467

255.555

722.836

8701

Traktörler

440.729

548.535

613.146

1507

Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

571.851

663.595

566.047

8471

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

335.948

402.473

554.744

8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları

344.909

342.721

514.557

2523

Çimento

253.992

397.546

513.383

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

392.007

487.358

501.780

7213

Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

372.456

415.543

499.902

8421

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

271.736

322.969

484.501

8528

Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

399.574

422.202

470.666

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

471.276

461.814

440.296

8481

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

365.330

392.212

438.811

2713

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

287.957

345.936

413.443

8705

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları)

372.960

357.009

410.301

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

359.663

374.617

407.457

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

244.723

314.785

407.400

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler

308.876

501.742

405.704

8523

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar vb

146.823

257.391

393.128

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

278.893

325.182

391.185

3002

İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

286.437

294.125

387.509

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde)

312.937

357.892

356.914

2403

Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları

288.325

302.789

350.585

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

208.486

317.862

349.163

7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

433.393

295.760

335.731

8414

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar

223.565

263.842

320.743

Kaynak: ITC- Trademap

 

 

 

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti

 

Cezayir 2014 yılı ihracatının yaklaşık olarak yarısını İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’ye yapmaktadır. İhracatın büyük bir bölümünü ham petrol ve ürünleri oluşturmaktadır. İthalatta ise en büyük payı Çin ve AB ülkeleri almaktadır.

 

 

 

 

 

Tablo 4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat ( 1.000 ABD Doları)

 

 ÜLKELER

2012

2013

2014

 

TOPLAM İHRACAT

71.865.749

65.998.138

62.956.161

1

İspanya

7.809.365

10.344.328

9.713.355

2

İtalya

11.512.555

9.016.807

8.368.930

3

Fransa

6.124.176

6.786.095

6.744.068

4

Birleşik Krallık

3.668.058

7.202.280

5.482.293

5

Hollanda

5.256.734

4.823.530

5.079.851

6

ABD

10.778.214

5.340.529

4.690.799

7

Türkiye

2.624.563

2.660.820

2.904.652

8

Brezilya

3.395.476

2.661.287

2.709.578

9

Belçika

1.922.622

2.048.929

2.155.051

10

Çin

2.596.663

2.181.280

1.816.862

11

Portekiz

1.710.968

1.603.741

1.635.572

12

Tunus

1.018.687

1.649.047

1.584.065

13

Kanada

5.082.068

3.054.634

1.546.914

14

Fas

993.264

1.051.846

1.381.452

15

Japonya

854.486

1.038.756

1.257.026

Kaynak: ITC- Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat  (1000 ABD Doları)

 

 ÜLKELER

2012

2013

2014

 

TOPLAM İTHALAT

50.369.391

54.909.973

58.329.832

1

Çin

5.964.816

6.827.545

8.196.530

2

Fransa

6.433.334

6.257.798

6.341.839

3

İtalya

5.191.059

5.652.714

4.983.230

4

İspanya

4.343.277

5.084.229

4.982.557

5

Almanya

2.591.175

2.861.289

3.773.765

6

ABD

1.769.703

2.370.397

2.871.843

7

Türkiye

1.798.328

2.077.240

2.123.293

8

Arjantin

1.802.686

1.738.555

1.932.587

9

G. Kore

1.290.963

1.124.487

1.624.784

10

Birleşik Krallık

1.283.329

1.176.549

1.419.555

11

Brezilya

1.343.769

1.322.162

1.380.418

12

Hindistan

1.107.591

1.306.679

1.194.997

13

İsviçre

540.575

591.688

1.169.046

14

Hollanda

964.332

1.120.472

1.060.435

15

Belçika

661.707

757.879

920.045

Kaynak: ITC- Trademap

 

 

 

 

 

TÜRKİYE - CEZAYİR TİCARETİ

 

Cezayir, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 dönemi için Hedef Ülkelerden birisi olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

Tablo 6. Türkiye-Cezayir Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD Doları)

Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2001

422

1.064

1.486

-642

2002

514

558

1.072

-44

2003

573

501

1.074

72

2004

806

626

1.432

180

2005

807

862

1.669

-55

2006

1.021

719

1.739

302

2007

1.232

944

2.176

288

2008

1.614

1.588

3.201

26

2009

1.777

769

2.546

1.008

2010

1.505

1.068

2.573

436

2011

1.471

1.150

2.621

320

2012

1.813

925

2.737

889

2013

2.003

714

2.717

1.289

2014

2.083

921

3.004

1.162

2014 (Ocak-Eylül)

1.545

720

2.265

825

2015 (Ocak-Eylül)

1.326

517

1.842

809

Kaynak: TÜİK

 

 

 

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2005 yılı öncesinde Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, Cezayir’e yapılan ihracatın düzenli olarak her yıl artmasıyla, 2006 yılından itibaren Türkiye lehine fazla vermeye başlamıştır. Türkiye lehine olan dış ticaret dengesi 2014 yılında 1,16 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.

 

 

 

 

İhracat

 

2013 yılında Türkiye’den Cezayir’e gerçekleştirilen 2 milyar ABD Dolarlık ihracat, 2014 yılında %4 oranında artarak 2,08 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.


Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomi kapsamında değerlendirilen bavul ticareti yoluyla da yıllık yaklaşık 100-150 milyon ABD Doları tutarında bir ihracat gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. 

Bunun yanı sıra İspanya, Fransa ve İtalya limanları üzerinden ülkemiz menşeli malların « re-export » yoluyla veya Magrep Birliği üyesi ülkelerden transit olarak Cezayir’e geldiği ve bu ticaretin yıllık toplamının yaklaşık 300-350 milyon ABD Doları civarında bir rakama ulaştığı tahmin edilmektedir.


İhraç edilen başlıca ürünler şunlardır;

-  Otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri (Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs, motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları, lastikler), demir-çelik ürünleri (borular, inşaat aksamı, profiller, ocak, mangal ve soba), elektrik kontrol panoları, kablo, petrol yağları, buzdolabı ve dondurucular, çikolatalı ve kakaolu gıdalar, şekerli mamuller, bisküvi, hazır giyim, klima, halı, tarım ürünleri işleme makineleri, taş, toprak ve cevher işleme makineleri. 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Türkiye'nin Cezayir'e İhracatında Başlıca Ürünler (1000 ABD Doları)

GTİP

Ürünler 

2012

2013

2014

 

TOPLAM İHRACAT

1.813.279

2.002.743

2.083.473

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

239.220

289.234

161.774

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

19.178

110.538

118.379

7308

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.

58.755

44.988

65.415

7306

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

134.215

149.662

41.140

8418

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

39.999

38.818

41.109

7113

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

6.930

3.475

38.864

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

75.795

52.480

37.955

8437

Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar

16.425

22.153

37.607

7321

Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam ve parçaları

34.568

24.494

34.816

7216

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

31.589

28.339

34.801

1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

28.564

32.869

31.770

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

25.335

25.020

31.143

8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları

21.911

18.006

29.161

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb

27.554

27.158

29.076

5702

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

14.740

22.999

28.307

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

1

183

26.923

8415

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar)

16.677

23.103

25.465

6203

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç)

35.729

25.002

24.532

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

24.807

21.913

24.311

9403

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

9.196

12.279

23.916

8702

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

27.512

25.399

23.261

8543

Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar

49

141

22.224

8705

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları)

8.536

6.646

21.549

3917

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.)

7.689

12.331

20.629

6208

Kadınlar ve kız çocuk için fanila, kaşkorse, kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot, gecelik, pijama, lizöz vb.

6.829

12.951

19.800

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

22.610

64.623

19.536

8479

kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar

8.558

9.299

18.255

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

36.972

22.103

18.049

7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

246

0

16.282

5603

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

10.049

15.503

15.571

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler

9.663

15.054

15.309

2102

Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar

11.665

15.853

15.147

8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

12.702

11.606

14.706

6006

Diğer örme mensucat

18.708

15.983

14.065

6204

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)

7.137

26.689

13.663

1704

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

11.048

17.104

13.580

7305

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli) (kesitleri daire şeklinde, dış çapı > 406,4 mm)

23.381

22.477

13.576

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)

8.547

5.603

13.575

7210

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

5.192

10.438

13.312

8528

Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

9.215

3.045

12.846

Kaynak: ITC- Trademap

 

 

 

 

 

 

İthalat

 

2013 yılında 714 milyon ABD Doları olan Cezayir’den ithalatımız, 2014 yılında 921 milyon ABD Doları olmuştur.


Türkiye’nin Cezayir’den ithalatında önem arz eden ürünler, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları, kimyasal gübreler, fosfat ve amonyaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. Türkiye'nin Cezayir'den İthalatında Başlıca Ürünler (1000 ABD Doları)

 GTİP

Ürünler 

2012

2013

2014

 

TOPLAM İTHALAT

925.205

714.092

920.989

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

846.311

673.517

853.527

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

58.475

10.353

30.341

2814

Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri

0

6.498

16.461

2510

Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir

3.354

8.456

6.247

2804

Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller

1.450

1.663

6.021

4104

Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri

908

1.493

2.160

7321

Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam ve parçaları

2

2

935

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

0

0

772

3102

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

7.440

9.368

654

7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

1.438

621

471

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

0

0

402

7113

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

0

0

393

3926

Plastikten diğer eşya

26

10

368

9619

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

324

261

331

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

488

309

322

4707

Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları

0

0

316

5101

Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış)

239

47

192

0804

Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

118

0

168

9701

Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar vb dekoratif plakalar

0

0

139

1212

Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı, şeker kamışı vs.

0

48

114

4106

Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri

261

75

95

8716

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

0

0

61

5601

Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya

0

1

59

5702

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

0

0

51

6208

Kadınlar ve kız çocuk için fanila, kaşkorse, kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot, gecelik, pijama, lizöz vb.

0

0

41

8455

Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri

0

0

39

4105

Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri

575

94

37

8412

Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar

0

0

34

3923

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri

0

29

30

8437

Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar

0

0

26

2001

Sebze, meyve,sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke/asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

0

0

25

4803

Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete vb. Kağıtlar

0

0

24

3214

Macunlar, reçineli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama maddeleri

0

0

21

8538

Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar

0

0

21

3210

Diğer boya ve vernikler, derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler

0

0

15

3506

Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar

0

0

11

3215

Matbaa, yazı, çizim ve diğer mürekkepler

0

0

10

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb)

7

29

8

2402

Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar

9

6

7

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

0

7

6

Kaynak: ITC- Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER

 

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Ticaret Anlaşması

09.05.1979

Turizm İşbirliği Anlaşması

12.01.1980

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması

20.10.1983

Sivil Havacılık Anlaşması

18.04.1986

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması           

02.08.1994

Meteoroloji Alanında Teknik İşbirliği Protokolü

25.02.1998

Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma

25.02.1998

Veteriner ve Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması

15.05.1998

Gümrükler Arası İşbirliği Anlaşması

08.09.2001

Dostluk ve İşbirliği Anlaşması

23.05.2006

Parlamentolar arası İşbirliği Protokolü

06.11.2006

Adli İşbirliği Protokolü

10.01.2007

Askeri Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

10.06.2009

KEK 9. Dönem Protokolü

11.03.2010

Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İşbirliği Anlaşması

19.10.2010

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

 

 

 

 

CEZAYİR’İN GAZİANTEP İLE TİCARETİ

 

Tablo 10. Gaziantep’in Cezayir’e ihracatı (ABD $) (2014)

CEZAYİR

Toplam FOB USD

TOPLAM

51.175.254,64

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

474.888,79

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

458.670,24

DERİ

1.236.334,96

DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ

64,33

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI

41.078,71

HALI

18.178.435,50

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

15.707.587,27

İKLİMLENDİRME SANAYİ

36.001,29

KİMYA

2.906.735,28

KONFEKSİYON

1.104.290,75

KURU MEYVELER VE MAMULLERİ

179.785,31

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

1.869.530,61

MEYVE SEBZE MAMULLERİ

563.098,37

OTOMOTİV SANAYİ

15.930,00

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

613.034,14

TEKSTİL

7.731.408,54

TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ

58.380,55

Genel Toplam

51.175.254,64

Kaynak: GAİB 2014

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr