Türkçe | English

Kurumsal

Mısır

MISIR

 

GENELBİLGİLER TABLOSU (2014)

 

Nüfusu                                  

: 84,7 milyon (2015)

Yüzölçümü                            

: 1.001.450 km2

Dil                                        

: Arapça 

Din                                       

: Sünni Müslüman %90, Kıpti %9, Diğer%1 

Para Birimi                            

: Mısır Pound’u

Kişi Başına GSYİH                

: 3.436 dolar

GSYİH-Dünya Sıralaması 

: 286,5 milyar dolar / 38. Büyük Ekonomi  

GSYİH Büyüme Hızı              

: % 2,2

İhracat – Dünya Sıralaması 

: 26,8 milyar dolar / 70. Büyük İhracatçı 

İthalat – Dünya Sıralaması 

: 71,3milyar dolar / 53. Büyük İthalatçı

Enflasyon Oranı                    

: % 10,1

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Sıralaması               

: 112. Sırada

KEK Eşbaşkanları

               

: Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi

  Mısır tarafı henüz belirlememiştir.

İş Konseyi Başkanı              

: Zuhal Mansfield

Türkiye’nin Kahire BE/TM

: H. Avni Botsalı

  Faruk Ener

Mısır’ın Ankara BE/TM         

: Hüseyin Abdülhamit M. Elsaharty

 

 

 

 

 

 

 

MISIR’IN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

Yıl

GSYİH (Milyar $)

Büyüme

Oranı (%)

Kişi Başı Gelir ($)

Enflasyon

Oranı (%)

İhracat (Milyar $)

İthalat (Milyar $)

2008

164,8

7,2

2.105

18,3

29,8

56,6

2009

188,0

4,7

2.360

11,8

23,1

45,6

2010

218,9

5,1

2.803

11,3

26,3

53,0

2011

236,0

1,8

2.973

10,1

31,6

62,3

2012

262,8

2,2

3.256

7,1

29,4

69,9

2013

271,9

2,1

3.315

9,4

28,8

66,7

2014

286,5

2,2

3.436

10,1

26,8

71,3

Kaynak: Worldbank, Cia the world factbook, Trademap

 

 

 

 

 

 

MISIR’IN DIŞ TİCARETİ

 

Trade map  istatistiklerine göre Mısır 2014 yılında 71  milyar dolarlık ithalatla dünyanın en büyük 35. ithalatçısı, 27 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en büyük 48. ihracatçısı olmuştur.

 

Mısır’ın en fazla ihracat yaptığı pazarlar İtalya, Suudi Arabistan,Hindistan, Türkiye ve ABD’dir. Mısır’ın en önemli ihraç maddeleri; ham petrol ve petrol ürünleri, kablo ve teller, altın ve gübredir.

 

Mısır’ın en fazla ithalat yaptığı tedarikçi ülkeler Çin, ABD, Almanya, Kuveyt, İtalya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’dir. En fazla ithalat yaptığı ürünler ise petrol yağları ve gazları, buğday, mısır, binek otomobilier ve demir-çelik ürünleridir. Mısır Arap Cumhuriyeti, dünyanın en büyük buğday ithalatçılarından biridir. 2014 yılında Türkiye %5 payla Mısır’ın 8. en büyük tedarikçisi olmuştur.

 

Mısır’ın Ortadoğu ve Afrika’dan 7 ülke ile (Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas ve Tunus ile Serbest Ticaret Anlaşması mevcuttur. 2010 yılında ise MERCOSUR ile STA imzalamıştır. Ayrıca AB ile yürürlükte bulunan bir STA mevcuttur.

 

Mısır ayrıca COMESA (The Common Market for Eastern and Southern Africa), GAFTA (Greater Arab Free Trade Area), PAFTA (Pan Arab Free Trade Area ) üyesidir.

 

Mısır’ın ayrıca ABD ve İsrail ile yapılan Nitelikli Sanayi Bölgeleri Anlaşması (QIZ) bulunmaktadır.

 

Tüm bu anlaşmalar Mısır’ı sıradan bir ihracat pazarı olmanın ötesine taşımış bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

AB-Mısır Ortaklık Anlaşması

 

25 Haziran 2001 tarihinde imzalanan Anlaşma 1 Haziran 2004’den itibaren geçici olarak uygulanmaya başlamıştır. Buna göre 12 yıllık bir süre sonunda AB ile Mısır arasında bir serbest ticaret alanı oluşacaktır. Sanayi ürünlerinde Mısır AB’ye gümrüksüz mal satabilmektedir. Mısır'ın bazı tarım ürünlerindeki kotaları genişletilmiş, bazı yeni ürünler tercihli sisteme alınmış ve tarımsal ihracat takvimi uzatılmıştır. AB ise sanayi ürünlerini bölümlere ayırarak, aşağıda detayları verilen süre ve şekillerde nihai olarak 3, 13 ve 15'er yıllık dönemlerde gümrük vergilerinin sıfırlanması hakkını kazanmıştır.

 

Anlaşmanın II Nolu ekinde belirtilen hammadde ve sanayi malzemelerinde 3 yıllık sürede yüzde 25’erlik azaltmalarla üç yılın sonunda AB kaynaklı ürünler için tüm gümrük oranları sıfırlanacaktır. III nolu ekte yer alan ürünler için (sanayi üretiminde kullanılan hammaddeler, yarı mamul ürünler ve inşaat malzemeleri) gümrük oranları ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl sonra ilk olarak % 10, sonraki her yıl ise % 15’lik dilimler halinde düşürülecektir. Dokuzuncu yılın sonunda tüm gümrükler sıfırlanacaktır. IV. Nolu ekte verilen ürünler ise (giysiler, elektrikli ev aletleri, kozmetik ürünleri, mobilya ve taşıma amaçlı araçlar) 1.1.2009’dan 1.1.2016’ya kadar olan sürede ilk yıl % 5, sonraki yıllarda % 15’lik azalışlarla sıfırlanacaktır. Binek araçlarını içeren V nolu ek ise 2010-2019 arasında % 10’luk azaltmalarla sıfırlanacaktır.

 

Tarımda işlenmiş ve işlenmemiş tüm gıda ürünlerinde Mısır AB’ye gümrüksüz ürün satabilmektedir

 

 

 

 

 

ABD, Mısır, İsrail Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması (Qualified Industrial Zones - QIZ)

 

QIZ yaklaşımı 1996 yılında ABD tarafından Orta Doğu’da barışın sağlanmasına katkıda bulunması için öncelikle Ürdün, İsrail ve Mısır düşünülerek başlatılmıştır. Ürdün'de 1999'dan beri 15 QIZ bölgesi ABD tarafındanonaylanmıştır. Mısır, ABD ve İsrail arasında, içinde % 10,5 oranında İsrail girdisi bulunan ve Mısır'da Nitelikli Sanayi Bölgeleri'nde üretilmiş ürünlerin ABD pazarına gümrüksüz girmesini düzenleyen QIZ anlaşmasına ilişkin Mısır-İsrail protokolü 14.12.2004 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

İhracat

24.182

26.332

31.582

29.417

28.779

26.812

İthalat

44.912

53.003

62.282

69.866

66.666

71.338

Ticaret Hacmi

69.094

79.335

93.864

99.283

95.445

98.150

Ticaret Dengesi

-20.730

-26.671

-30.700

-40.449

-37.887

-44.526

 Kaynak: ITC Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)

GTİP

Ürünler

2012

2013

2014

TOPLAM

Tüm Ürünler

29 417 006

28 779 409

26 812 196

2709

Ham petrol

3 022 647

3 059 529

3 050 496

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

3 150 414

2 548 887

2 437 227

8544

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri

880 231

895 924

1 001 830

8528

Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

58 515

110 831

749 404

7108

Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)

1 318 704

901 083

659 254

3102

Azotlu mineral/kimyasal gübreler

1 184 868

1 077 117

644 702

0805

Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

489 906

533 303

475 261

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

2 179 911

1 559 696

379 758

0406

Peynir ve lor

361 494

374 938

378 924

5701

Düğümlü, sarmalı halılar, yer kaplamaları

373 687

376 794

377 517

0701

Patates (taze/soğutulmuş)

127 351

205 898

326 791

9403

Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları

297 995

323 869

323 787

6203

Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

301 443

372 068

320 996

3817

Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

296 889

274 923

319 147

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

272 606

293 576

303 554

3302

Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları

137 009

236 133

298 995

0713

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

120 208

153 864

286 232

9999

Başka yerde belirtilmemiş ürünler

39 998

197 469

282 363

6109

Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)

279 434

260 492

277 630

2905

Asiklik alkoller vb.

346 592

339 740

266 439

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

189 369

214 569

265 466

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri Fazla

324 364

340 509

260 030

6210

Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası

223 911

239 921

258 765

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

258 998

265 137

255 903

6302

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri

220 264

241 014

254 998

6802

Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç)

180 070

233 022

252 605

0806

Üzümler (taze/kurutulmuş)

225 185

183 730

245 504

2803

Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)

239 904

231 635

229 518

2712

Vazelin; parafin, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.

207 569

175 604

216 706

5205

Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; =>%85 pamuk) (toptan)

196 329

222 322

191 605

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde)

58 571

68 872

187 691

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

154 447

170 123

184 897

3926

Plastikten diğer eşya

153 332

161 705

173 915

6908

Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu

311 827

253 852

171 831

0703

Soğan, salot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

172 569

210 541

170 119

5811

Kapitoneli mensucat (parçalı)

175 585

169 224

169 664

7601

İşlenmemiş alüminyum

191 319

173 981

168 154

9619

Kadın hijyenik ürünleri, bebek bezleri

0

0

164 345

2510

Tabii kalsiyum; tabii alüminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir

305 332

252 881

158 525

4818

Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü vb

320 568

251 949

150 920

Kaynak: ITC Trade Map

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)

GTİP

Ürünler

2012

2013

2014

TOPLAM

Tüm Ürünler

69 865 552

66 666 449

71 337 744

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

7 718 701

5 527 050

5 548 356

1001

Buğday ve mahlut

3 196 875

721 686

3 066 217

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

2 933 269

2 028 553

3 044 000

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

1 427 810

1 266 221

2 556 572

1005

Mısır

1 958 460

1 984 955

1 951 619

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

1 483 528

1 599 493

1 662 284

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

1 286 106

1 278 933

1 653 178

7207

Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller

1 625 026

1 527 608

1 513 182

4407

Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm

1 207 705

1 015 585

1 390 701

7326

Demir/çelikten diğer eşya

1109 380

1 134 962

1 319 697

0202

Sığır eti (dondurulmuş)

911 096

834 748

1 196 322

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

858 544

888 456

1 178 405

1201

Soya fasulyesi

1 088 333

994 048

1 066 879

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

2 230 929

1573 479

1 022 301

7204

Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri

934 397

1 068 970

982 217

7108

Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)

95 295

920 941

876 230

7403

Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları

913 673

780 441

735 336

8529

Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları

311 591

396 090

659 121

2304

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

435 485

541 037

644 171

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

602 635

596 415

625 464

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

451 983

568 453

578 912

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

570 472

548 518

578 098

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

474 257

461 100

574 556

7214

Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)

394 365

111 350

555 631

2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

713 744

679 548

538 503

5402

Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan)

573 410

598 785

538 253

0713

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

426 790

434 508

439 974

1512

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

983 673

638 150

429 699

1511

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

445 845

624 786

427 994

0303

Balıklar (dondurulmuş)

359 563

130 678

419 682

0402

Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde içerenler)

330 711

389 404

407 168

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla

356 326

306 030

391 211

7306

Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller

673 658

578 846

381 871

8479

Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

276 902

399 959

379 961

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde)

403 244

431 538

376 572

8481

Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil

335 578

371 245

363 676

0902

Çay

330 528

307 319

344 799

2523

Çimento

35 448

121 625

332 363

8418

Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları

280 004

348 614

331 812

3824

Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler

329 512

332 364

320 182

Kaynak: ITC TradeMap

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (1.000 Dolar)

Ülkeler

2012

2013

2014

Toplam

29 417 006

28 779 409

26 812 196

İtalya

2 324 482

2 702 821

2 454 462

Suudi Arabistan

1 832 800

1 975 234

1 981 655

Hindistan

2 039 538

2 135 086

1 923 336

Türkiye

1 570 177

1 746 077

1 450 638

ABD

2 015 468

1 182 407

1 129 121

İngiltere

840 534

969 826

1 010 992

BAE

721 677

764 912

993 764

Libya

1 439 304

1277 117

990 328

Ship stores and bunkers

1 236 484

938 194

863 529

Fransa

1 152 493

966 667

834 394

Irak

569 883

736 460

781 783

Almanya

644 548

638 623

670 351

Ürdün

695 016

851 817

620 621

Lübnan

843 122

704 292

599 068

İspanya

1 008 227

635 781

582 345

Kuveyt

229 444

277 539

580 781

Cezayir

391 945

504 864

567 990

Kanada

151 571

547 141

515 028

Fas

397 324

406 136

487 935

Yunanistan

225 777

270 530

471 881

Sudan

452 166

533 397

393 990

Hollanda

405 634

306 698

382949

Japonya

1 007 358

456 784

363 152

Malta

31 719

156 437

361 136

Rusya Fedearsyonu

225 052

266 645

353 991

Suriye

391 658

376 419

351 845

Belçika

397 950

447 529

345 538

Çin

747 099

560 000

329 923

Katar

259 271

218 754

301 125

Güney Kore

278 710

709 636

273 670

Kaynak: ITC Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (1.000 Dolar)

Ülkeler

2012

2013

2014

Toplam

69 865 552

66 666 449

71 337 744

Çin

6 590 725

7 002 779

8 057 649

Almanya

4 669 976

5 246 839

5 540 056

ABD

5 276 494

5 214 723

5 198 838

Kuveyt

2 690 947

2 602 593

3 515 904

İtalya

3 464 639

3 549 045

3 265 404

Ukrayna

3 861 363

3 152 484

3009 654

Rusya Federasyonu

3 988 780

1 869 638

2935 920

Türkiye

3 490 120

2 626 284

2854 336

Suudi Arabistan

2 722 363

3 042 520

2738 364

Hindistan

2 251 608

2 268 251

2471 969

Güney Kore

1 763 176

1 555 991

2245 243

Brezilya

2 783 627

2 278 631

2192 025

Fransa

2 278 003

2 128 841

2134 977

BAE

810 113

1 113 639

1723 519

İngiltere

1 265 105

1 412 457

1629 910

Japonya

1 591 824

1 449 861

1576 592

İspanya

1 352 628

1 508 857

1519 532

Arjantin

1 103 070

1 569 456

1175 117

Tayland

911306

832 036

1108 176

Hollanda

1452547

1083 969

1068 957

Belçika

1 692 777

1 204 883

981 723

Malta

226 161

311 592

918 969

İsviçre

731 253

1 224 655

903 921

İsveç

913 289

660 417

843 565

Romanya

386 083

719 245

805 726

Endonezya

774 552

915 841

773 019

Irak

678 390

276 710

685 197

Çek Cumh.

313 260

343 413

680 613

Yunanistan

376 166

706 052

646 070

Finlandiya

486 758

402 765

468 983

Kaynak: ITC Trademap

 

 

 

 

 

TÜRKİYE – MISIR TİCARETİ

 

Afrika kıtasında ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Mısır ile ülkemiz arasındaki ticarete ilişkin veriler incelendiğinde Mısır ile olan dış ticaret hacmimizin artış eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.

 

2012 yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı %33 oranında büyüyerek 3,68 milyar dolar olmuştur. 2012 yılında Mısır’a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %2,41 olup, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 11. sırada yer almıştır. Ülkemizin Mısır’ın toplam ithalatı içindeki payı ise 2012 yılında  %5 olarak gerçekleşmiştir (2011 yılında  %4,2).  Aynı dönemde Mısır’dan ithalatımız %0,4 oranında düşerek 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2012 yılı itibariyle 5,16 milyar dolar düzeyindedir.

 

2013 yılında  Türkiye’nin Mısır’a ihracatı %13 oranında azalarak 3,2 milyar dolar olmuştur. 2013 yılında Mısır’a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %2,11 olup, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 13. sırada yer almıştır. Aynı dönemde Mısır’dan ithalatımız %16,7 oranında artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2013 yılı itibariyle 4,8 milyar dolar düzeyindedir.

 

2014 yılında  Türkiye’nin Mısır’a ihracatı %3 oranında artarak 3,3 milyar dolar olmuştur. 2014 yılında Mısır’a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %2,1 olup, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 12. sırada yer almıştır. Aynı dönemde Mısır’dan ithalatımız %12 oranında azalarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılı itibariyle 4,7 milyar dolar düzeyindedir.

 

 

 

 

 

Tablo 6. Türkiye-Mısır Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar)

Yıl

İhracat $ / Bin

İthalat $ / Bin

Hacim $ / Bin

Denge $ / Bin

2000

375.707

140.720

516.428

234.987

2001

421.469

91.720

513.189

329.748

2002

326.389

118.173

444.562

208.216

2003

345.779

189.397

535.176

156.382

2004

473.145

255.242

728.387

217.904

2005

687.299

267.246

954.545

420.054

2006

709.353

392.524

1.101.877

316.829

2007

902.703

679.933

1.582.635

222.770

2008

1.426.449

942.816

2.369.266

483.633

2009

2.618.193

641.552

3.259.745

1.976.641

2010

2.250.577

926.476

3.177.053

1.324.100

2011

2.759.311

1.486.725

4.246.036

1.272.586

2012

3.679.195

1.342.051

5.021.246

2.337.144

2013

3.200.921

1.628.868

4.829.789

1.572.053

2014

3.300.940

1.437.260

4.738.201

1.863.680

2014*

2.717.889

1.207.998

3.925.886

1.509.891

2015*

2.508.025

1.097.561

3.605.585

1.410.464

 Kaynak:  TÜİK *Ocak - Ekim ayı verileri

 

 

 

 

 

Mısır’a ihracatımızdaki önemli sanayi ürünleri; benzin, demir/ çelik yarı mamuller, inşaat demiri, çimento, pamuklu mensucat, araba lastiği olarak sıralanabilir. İhraç ettiğimiz önemli tarım ürünleri ise kırmızı mercimek ve fındıktır.

 

Mısır’ın 2014 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında;

 • Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ithalatının %15’inin (818milyon dolar)
 • Demir/çelik çubuklar ithalatının %42’sinin (233 milyon dolar)
 •  Kauçuktan yeni dış lastikler ithalatının %13’ünün  (72 milyon dolar)
 • Pamuktan mensucat (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) ithalatının %30’unun (67 milyon dolar)
 • Karbonat ithalatının %%41’inin  (45 milyon dolar)
 • Sentetik lif demetleri ithalatının %77’sinin (29 milyon dolar)
 • Dokunmamış mensucat ithalatının %21’inin (23 milyon dolar)
 • Demir/alaşımsız çelikten profil ithalatının %32’sinin (16 milyon dolar)
 • Yer kaplamaları ithalatının %53’ünün (16 milyon dolar)
 • Tufte edilmiş halılar, tufte edilmiş (yer kaplamaları) ithalatının % 68’inin (15 milyon dolar)
 • Alüminyumdan evde kullanılan; sağlığı koruyucu eşya ithalatının % 66’sının (11 milyon dolar)

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Türkiye'nin Mısır'a İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)

GTİP

Ürün

2012

2013

2014

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

1.524.367

1.150.931

860.544

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

282.006

118.841

233.840

8703

Binek otomobilleri

21.434

67.914

156.308

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

61.795

61.807

70.976

5702

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

58.046

36.331

56.387

5402

Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç)

34.696

44.602

50.019

7323

Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, el

39.834

41.771

47.636

2836

Karbonat

40.743

42.404

44.889

9619

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri

65.554

51.945

43.237

7615

Aluminyumdan sofra, mutfak ve ev işlerinde kullanılan eşya

13.747

21.358

40.482

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

30.194

29.430

40.243

5209

Pamuklu mensucat

35.538

38.129

36.983

3906

Akrilik polimerleri (ilk şekillerde)

23.669

28.043

36.717

2523

Çimento

13.780

7.038

36.025

8481

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler

30.426

33.248

35.187

7306

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

9.831

24.219

31.055

5501

Sentetik filament demetleri

25.696

21.742

29.848

8418

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar

14.727

22.753

29.012

6204

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek

26.203

24.970

26.356

5211

Pamuklu mensucat

16.301

21.471

24.765

8516

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

22.838

18.860

23.934

5603

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

19.064

29.595

22.923

0802

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş)

27.812

23.587

22.236

6006

Diğer örme mensucat

14.728

14.501

20.019

7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri

26.921

13.713

19.988

1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

14.274

11.653

19.335

2835

Fosfinatıar, fosfonatlar, fosfatlar ve poıifosfatlar

8.981

9.131

18.786

7216

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

10.124

26.292

18.191

9403

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

11.384

12.809

16.830

7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

 

7

16.005

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya

14.298

14.182

15.150.043

4811

Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar

2.340

3.429

14.889

8507

Elektrik akümülatörleri (bunıarın separatörleri dahil)

13.539

10.629

14.646

1704

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

9.623

8.952

14.116

8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parça

11.128

12.220

14.025

8905

Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve

 

 

14.000

6206

Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar

10.276

11.049

13.904

1702

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz/maltoz/glikoz/fruktoz), şeker şurupları, suni bal

5.361

2.758

13.106

5509

Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan)

6.489

7.463

12.945

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar

8.359

13.003

12.551

3923

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak

9.556

11.451

12.544

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamülleri

8.802

8.354

12.474

 

GENEL TOPLAM

3.679.195

3.200.362

3.300.940

Kaynak: ITC Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. Türkiye'nin Mısır'dan İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)

GTİP

Ürün

2012

2013

2014

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

114.152.427

163.832.498

165.791.328

3903

Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

736.319

51.678.401

78.738.824

2905

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri

49.022

72.083

71.315

3817

Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

61.940

70.060

65.259

6203

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort

43.104

55.778

61.907

5407

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

38.389

40.460

59.088

2803

Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)

67.410

67.701

55.683

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

 

 

55.164

2814

Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri

75.836

80.023

53.195

3904

Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

33.601

41.930

46.262

6204

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek

29.933

56.170

44.144

5209

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçe

15.222

48.104

43.413

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

181.716

116.470

40.750

7210

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar

11.493

47.483

40.210

5508

Suni ve sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği

33.928

37.234

33.573

5205

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)

45.537

41.787

30.400

3506

Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar

19.616

25.367

27.719

3920

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)

18.235

20.511

27.458

3102

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

45.346

120.498

26.548

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

17.018

16.181

24.503

0713

Kuru baklagiller (kabuksuz)

834

2.157

23.914

5902

Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç ve dış lastiği için mensucat

5.559

13.937

20.448

2505

Her nevi tabii kum

13.038

14.982

19.901

7019

Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi)

 

472

18.763.177

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

14.643

22.686

17.010

5402

Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)

21.502

17.283

16.838

5503

Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

7.921

11.825

16.776

2815

Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum hidroksit (kostik potas), sodyum veya potasyumun peroksitl

15.785

11.194

15.367

5603

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

1.622

5.568

14.913

3402

Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)

10.124

12.848

14.717

4104

Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri

5.448

9.385

10.502

7005

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde)

3.523

3.460

10.425

5201

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

16.953

8.617

9.705

7010

Camdan damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, serum ampülleri ve diğer kaplar

2.152

8.043

9.199

6109

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası

4.432

10.313

8.309

7408

Bakır teller

19.938

18.767

7.653

5510

Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç)

12.392

6.221

6.646

5208

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)

3.434

7.638

5.961

7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş)

17.428

9.506

5.938

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler

829.543

4.576

5.932

5206

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırıık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler)

302.861

5.591

5.879

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

114.152

163.832

165.791

 

Genel Toplam

1.480.103

1.727.423

1.492.424

 Kaynak: ITC Trademap

 

 

 

 

 

Türkiye’ye Mısır’dan ithal edilen önemli ürünler ise petrol yağları, kimyasal ürünler, karbon, hazır giyim ürünleri ve pamuk ipliğidir.

 

 

 

 

 

Tablo 9. İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller

ANLAŞMANIN ADI

İMZA TARİHİ

RESMİ GAZETE

TARİHİ

Denizcilik Anlaşması

14.02.1988

17.12.1988

Hava Taşımacılığı Anlaşması

12.01.1993

18.10.1995

Kara Ulaştırması Anlaşması

07.11.1994

-

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

26.12.1993

30.12.1996

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

18.07.1994

28.09.1994

Ticaret Anlaşması

04.10.1996

07.01.1997

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

04.10.1996

31.07.2002

KEK VI. Dönem Protokolü

04.10.1996

07.01.1997

Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması

27.12.2005

30.01.2007-Mükerrer

Kredi Anlaşması

30.09.2012

19.10.2012

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması

 

Türkiye, gerek AB ile Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri gerekse ticari çıkarları uyarınca, Mısır Arap Cumhuriyeti ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına atfettiği önem doğrultusunda 1997 yılından itibaren bu konuda azami gayret göstermiştir. Bu çerçevede, müzakereler 1998 yılı Aralık ayında başlatılmış ve son olarak 2005 yılı Eylül ayında yapılan altıncı tur görüşmeler neticesinde STA tamamlanmıştır.

Anlaşma dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in 26-27 Aralık 2005 tarihlerinde Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında dönemin Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ile Mısır Dış Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Rachid Mohamed Rachid tarafından 27 Aralık 2005 tarihinde Kahire’de imzalanmış olup, 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemiz ile Mısır arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları ile diğer birçok alanı kapsayan işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Bu anlaşmalara Serbest Ticaret Anlaşması’nın ilave edilmesi ile birlikte Mısır ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesi tamamlanmış bulunmaktadır.

 

 

Anlaşmanın Kapsamı

 

Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması, GATT 1994/DTÖ, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık tesis eden Anlaşma ve Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile Mısır arasında Ortaklık tesis eden Avrupa-Akdeniz Anlaşması hükümleri paralelinde, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması; tarım ürünlerinde taviz değişimi ile hayvan ve bitki sağlığı önlemleri; hizmetler, yatırımlar ve genel hükümler (iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, korunma önlemleri, devlet tekelleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, vs.) alanlarında düzenlemeler içermektedir.

 

 

Sanayi Ürünleri

 

Sanayi ürünlerinde uygulanacak tercihli rejim Protokol I’de belirlenmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği tarafından Mısır’a uygulandığı üzere, Mısır menşeli tüm sanayi ürünlerinin Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergilerini STA’nın yürürlüğe girişiyle birlikte sıfırlanmıştır.Mısır Tarafı ise, AB-Mısır Ortaklık Anlaşmasına paralel olarak ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır’a ithalatında uygulanan gümrük vergilerini farklı indirim takvimine sahip 4 ayrı liste çerçevesinde aşamalı olarak sıfırlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda gümrük vergisi indirimleri;

 

 • Liste 1 (Liste 1 Ek) için anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte başlanmak suretiyle 1 Ocak 2008 tarihinde,

 

 

 • Liste 3 (Liste 3 Ek) için 1 Ocak 2010 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2017 tarihinde ve

 

 • Liste 4 için 1 Ocak 2011 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2020 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür.

 

 

Tarım Ürünleri

 

Taraflar arasında tarım ürünleri ticaretinde uygulanacak tercihli rejim Protokol II ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, Tarafların ihracatı açısından önem arz eden belirli ürünlerde kotalar dahilinde veya herhangi bir miktar kısıtlaması olmaksızın vergi indirimi/muafiyeti şeklinde taviz değişiminde bulunulmuştur.

 

Anılan Protokole ekli Tablo A Türkiye menşeli belirli tarım ürünlerinin Mısır’a ithalatında uygulanacak tercihli düzenlemeleri, Tablo B ise Mısır menşeli belirli tarım ürünlerinin Türkiye’ye ithalatında uygulanacak tercihli düzenlemeleri içermektedir.

 

 

Menşe Kuralları

 

Anlaşma kapsamında taraflar arasında uygulanacak tercihli menşe kuralları Protokol III ile belirlenmiş olup, anılan Protokol Pan-Avrupa-Akdeniz modelini temel almaktadır.

 

Serbest Ticaret Anlaşması’nın ihracatçılarımız açısından olumlu etkileri giderek artmaktadır. Mısır tarafınca bir takvime bağlanan, gümrük vergilerinde yapılacak indirimler daha etkili olmaya başlamıştır. Örneğin; içinde en fazla ürünün yer aldığı 2 sayılı listede bulunan ürünler için 2013 yılında normal gümrük vergilerinin % 15’i Türk ürünleri için uygulanacaktır. Bu durum Çin’e göre ürünlerimize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu indirimler giderek artacak ve sonunda sıfırlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

MISIR’IN GAZİANTEP İLE TİCARETİ

 

Tablo 10. Gaziantep’in Mısır’a ihracatı (ABD $) (2014)

MISIR

Toplam NET KG

Toplam FOB USD

TOPLAM

36.556.464,41

108.016.248,67

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

571.924,07

1.094.515,06

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

73.302,45

315.432,02

DERİ

44.138,87

147.656,88

DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ

20,00

8,94

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI

13.793,70

481.950,76

FINDIK VE MAMULLERİ

13.500,00

87.682,50

HALI

15.908.761,54

53.635.219,65

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

2.532.923,33

4.907.358,29

İKLİMLENDİRME SANAYİ

43.883,50

490.240,60

KİMYA

1.894.381,15

2.748.402,64

KONFEKSİYON

24.527,40

152.855,21

KURU MEYVELER VE MAMULLERİ

27.000,00

470.000,00

MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

1.784.966,00

110.625,00

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

689.132,25

4.070.511,27

MEYVE SEBZE MAMULLERİ

57.071,28

99.408,49

OTOMOTİV SANAYİ

759,00

9.867,31

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

179.227,83

495.263,70

TEKSTİL

12.625.278,64

38.412.922,39

TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ

59.553,40

236.367,90

TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ

12.320,00

49.960,06

Genel Toplam

36.556.464,41

108.016.248,67

Kaynak: GAİB 2014

 

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr