Türkçe | English

Kurumsal

Peru Ülke Bilgileri

RESMİADI

Peru Cumhuriyeti

BAŞKENTİ

Lima

RESMİDİL

İspanyolca

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

28Temmuz1821 (İspanyadan)

DEVLET VE HÜKÜMET  BAŞKANI

Ollanta  HUMALA  (28Temmuz

2011denberi)

DİN

Katolik%81,3,Protestan%12,5,

Diğer %6,2

YÜZÖLÇÜMÜ

1.285.216km2

NÜFUS

31.2 milyon

İŞSİZLİK ORANI

% 6 .4 (Temmuz 2015)

GSYİH (Nominal)

202.9  Milyar  USD 2014 Worldbank

KİŞİBAŞINA GSYİH

10.627 dolar

GSYİH BÜYÜMEHIZI

%6,2

ENFLASYON ORANI

%3,7

İHRACAT–Dünya Sıralaması

46milyar dolar- 61.sırada

İTHALAT- Dünya Sıralaması

41 milyar dolar- 60.sırada

 

DIŞ TİCARET

Dünyanın en büyük kuşkonmaz ve paprika ihracatçısı olan Peru; balık unu, balık yağı, gümüş, Alpaka ve Vikunya yünü üretiminde de dünyada birincidir. Peru, Latin Amerika bölgesinin ise en büyük altın, çinko, kalay ve kurşun üreticisi ve ikinci bakır üreticisidir. Patates, domates, tatlı patates, mısır, avokado ve achiote üretimi bakımından da Peru oldukça zengin bir ülkedir.

2012 yılında 87,3 milyar Dolara yükselmiş olan Perunun dış ticaret hacmi 2013 yılında 85,1 milyar Dolar,  2014 yılı itibarıyla 80,2 milyar Dolara gerilemiştir..

Perunun Dış Ticareti (milyar Dolar)

Yıl

İhracat

İthalat

Denge

Hacim

2004

12,7

10,1

2,6

22,8

2005

17,1

12,5

4,6

29,6

2006

23,7

15,3

8,4

39,1

2007

28,0

20,3

7,7

48,4

2008

31,2

29,9

1,3

61,2

2009

26,7

21,8

4,9

48,5

2010

35,2

30,0

5,1

65,2

2011

45,6

37,7

7,8

83,3

2012

45,9

42,2

3,0

87,3

2013

41,8

43,3

-1,5

85,1

2014

38,1

42,1

-4,0

80,2

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

Perunun 2014 yılı ihracatının %17,9u bakır cevherlerinden, %19,1i ham ve yarı işlenmiş altından oluşmaktadır. İşlenmiş petrol ürünleri, arıtılmış bakır ve bakır alaşımları, balık unu, çeşitli metallerin cevherleri (kurşun, çinko, demir), petrol gazları, kahve, işlenmemiş çinko, ham petrol, kıymetli metaller, hazır giyim, meyve-sebze ve deniz ürünleri ise Perunun ihraç ettiği diğer başlıca ürün gruplarıdır.

Perunun İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Toplam

45.946.180

41.871.689

38.161.856

2603

Bakır cevherleri ve konsantreleri

8.426.359

7.601.503

6.834.679

7108

Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)

9.673.452

8.028.441

5.576.104

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

3.305.160

3.301.218

3.286.964

7403

Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları

1.967.319

2.110.911

1.863.417

2301

Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları

1.797.799

1.382.575

1.353.262

2608

Çinko cevherleri ve konsantreleri

1.041.102

1.038.301

1.166.657

2607

Kurşun cevherleri ve konsantreleri

1.996.124

1.144.997

1.010.829

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

1.436.600

1.584.863

930.231

0901

Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları

1.020.741

695.636

730.259

2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

856.411

856.809

646.705

0806

Üzümler (taze/kurutulmuş)

365.394

450.152

632.459

7901

İşlenmemiş çinko

493.506

569.911

553.326

Kaynak:Trademap

 

Perunun İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Toplam

42.274.274

43.357.295

42.191.167

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

3.675.693

3.355.453

3.023.466

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

2.291.354

3.176.380

2.864.564

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

1.771.246

1.777.444

1.764.754

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

1.036.861

1.239.482

1.660.294

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

1.548.000

1.564.419

862.803

8471

Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri

760.687

800.638

791.362

8429

Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.

957.828

795.642

714.634

1001

Buğday ve mahlut

570.877

625.944

609.289

8528

Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

563.538

586.787

595.244

1005

Mısır

569.071

581.091

567.642

2304

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

531.450

530.797

563.388

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

420.265

444.193

477.428

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

411.234

480.266

458.432

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

462.769

514.415

450.971

8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme vb. İçin makineler

319.387

371.397

429.638

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

348.135

387.880

418.798

Kaynak:Trademap

 

 

 

 

 

 

Peru’nun İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

Sıra

Ülke adı

2012

2013

2014

 

Toplam

45.946.180

41.871.689

38.161.856

1

Çin

7.848.973

7.342.588

6.967.988

2

ABD

6.516.617

7.433.271

6.150.478

3

İsviçre

5.074.455

3.027.226

2.641.048

4

Kanada

3.445.339

2.727.558

2.509.127

5

Brezilya

1.402.931

1.705.705

1.592.809

6

Japonya

2.575.332

2.227.874

1.580.246

7

Şili

2.028.313

1.669.981

1.525.435

8

İspanya

1.842.755

1.572.230

1.360.115

9

Almanya

1.866.208

1.168.193

1.231.500

10

Kolombiya

918.242

843.098

1.223.715

11

G. Kore

1.545.352

1.541.376

1.207.832

12

Hollanda

681.944

785.540

915.432

13

Ekvator

926.567

946.143

855.535

14

Meksika

415.894

509.427

734.482

15

İtalya

1.021.234

1.017.560

679.515

16

Bolivya

560.111

586.859

652.901

17

Belçika

704.884

698.906

596.796

18

Panama

496.274

621.950

568.768

19

İngiltere

461.528

570.419

524.505

49

Türkiye

75.213

63.662

44.273

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

Peru, 2014 yılı ithalatının %21,1’ini Çin’den gerçekleştirilmiştir. Ülkenin ithalatında ikinci sırada ABD (%20,9) yer almaktadır. Brezilya (%4,7), Meksika (%4,6), Ekvator (%4,2) pay ile Peru’nun diğer başlıca tedarikçileridir. Türkiye ise, Peru’nun 2014 yılı ithalatında %0,7 payla 24. sıradadır.

 

 

 

 

Peru’nun İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

Sıra

Ülke adı

2012

2013

2014

 

Toplam

42.274.274

43.357.295

42.191.167

1

Çin

7.807.487

8.398.555

8.913.240

2

ABD

8.020.504

8.819.768

8.805.536

3

Brezilya

2.581.027

2.325.874

1.994.469

4

Meksika

1.675.051

1.819.331

1.924.324

5

Ekvator

2.012.396

1.930.162

1.773.936

6

Almanya

1.367.902

1.391.966

1.477.101

7

G. Kore

1.648.402

1.590.073

1.381.616

8

Şili

1.243.962

1.326.518

1.278.971

9

Arjantin

1.951.279

1.565.098

1.253.465

10

Kolombiya

1.567.002

1.468.523

1.243.546

11

Japonya

1.503.230

1.439.077

1.104.900

12

Kanada

589.126

626.269

853.447

13

Hindistan

742.419

723.356

836.832

14

Trinidad and Tobago

84.421

131.360

831.760

15

İspanya

802.344

880.153

762.286

16

İtalya

696.375

710.575

645.760

17

Bolivya

503.653

570.954

627.487

18

Tayland

453.674

653.526

599.913

19

Nijerya

922.722

1.082.518

526.417

24

Türkiye

246.851

336.737

295.471


Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

 

Genel Durum

Türkiye ile Peru arasındaki ticaretin seyrinde, yıllar itibarıyla dalgalanma görülmekle birlikte genel olarak Türkiye lehine bir dış ticaret fazlası söz konusudur. 2008 yılında 7 kat artışla 124,6 milyon Dolar’a yükselen ihracatımızın, 2009 yılında yarıya düştüğü, 2010 yılında ise 2,5 kat arttığı görülmektedir. 2014 yılında ikili ticarette Türkiye lehine 213 milyon Dolar’lık dış ticaret fazlası ve 362,8 milyon Dolar’lık ticaret hacmi gerçekleşmiştir.

 

 

 

Türkiye-Peru Dış Ticaret Değerleri (Bin Dolar)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2004

6.954

49.372

56.326

-42.419

2005

7.211

37.311

44.522

-30.100

2006

9.356

61.092

70.449

-51.736

2007

15.305

69.588

84.893

-54.282

2008

124.633

63.746

188.379

60.887

2009

61.947

69.225

131.172

-7.278

2010

159.272

78.575

237.847

80.697

2011

286.800

58.487

345.287

228.313

2012

246.410

101.186

347.597

145.224

2013

275.565

94.257

369.822

181.309

2014

287.976

74.808

362.785

213.168

2014 / (1-6)

125.819

43.605

169.423

82.214

2015 / (1-6)

107.094

34.347

141.441

72.747

Kaynak: TÜİK

 

Türkiye’nin Peru’ya İhracatında Başlıca Ürünler (ABD Doları)

GTIP

Ürün adı

2012

2013

2014

 

Toplam

246.410.402

275.565.438

288.023.129

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

31.912.819

48.097.653

91.100.323

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş)

133.229.267

131.580.835

79.973.908

7216

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

17.982.152

18.532.073

27.646.736

1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları

 

11.452.851

20.852.573

7213

Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

17.719.656

19.924.765

18.924.021

7308

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik

3.951.841

2.213.408

3.911.868

4411

Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar

2.188.031

2.673.693

3.452.115

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

200.362

632.240

3.162.181

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

2.391.218

2.050.165

1.911.254

8701

Traktörler

1.864.869

1.715.310

1.781.895

0909

Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri

 

90.279

1.616.507

4009

Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar

1.431.636

869.495

1.248.869

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya

1.159.747

964.541

1.118.938

3812

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı, kauçuk/plastik için plastifiyan bileşikler, oksidasyonu önleyici veya

1.552.668

1.312.514

1.076.172

3917

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları

732.365

948.686

1.057.636

Kaynak: Trademap

 

 

Türkiye’nin Peru’dan İthalatında Başlıca Ürünler (ABD Doları)

GTIP

Ürün adı

2012

2013

2014

 

Toplam

101.186.427

94.256.912

74.808.390

7901

İşlenmemiş çinko

12.827.909

23.976.518

24.503.938

1209

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

12.309.276

12.389.649

15.761.966

7801

İşlenmemiş kurşun

 

5.873.310

7.173.548

5503

Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

4.412.058

3.157.281

5.183.273

1207

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

1.624.917

826.327

4.267.877

2301

Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı tortusu)

53.829.910

35.449.431

2.219.936

0713

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

564.956

120.280

2.140.022

2508

Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit, mülit, şamot ve dinas toprakları

335.151

899.277

2.024.191

9608

Bilyalı, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, stilolar, dolma kalemler ve bun

1.507.337

1.738.971

1.660.613

3203

Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler

1.998.854

1.122.837

1.179.663

2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar

 

 

1.076.738

Kaynak:Trademap

 

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler

Gıda, inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, pompa ve kompresörler, kimyasallar, havalandırma ve soğutma cihazları, iplik, plastik, kozmetik ve müteahhitlik sektörü potansiyel sektörlerdir.

İki Ülke Arasındaki Ticarete İlişkin Önemli Hususlar ve Başlıca Sorunlar

Peru ile Türkiye arasında ikili ticaretin yasal altyapısının tamamlanmamış olması nedeniyle, Peru’ya yapılan ihracatta vergi yükü, Peru’nun Tercihli Ticaret Anlaşması imzaladığı diğer ülkelere kıyasla daha yüksektir.

Diğer Latin Amerika ülkelerinde de olduğu gibi sosyal ve ticari anlamda bu pazarda Türkiye’nin ve Türk ürünlerinin yeterince tanınmaması, coğrafi uzaklık ve doğrudan uçak seferleri bulunmayışı nedeniyle işadamlarının karşılıklı ziyaretlerinin yeterince sık olmaması, bölge ülkeleri ile rekabette ve lojistikte karşılaşılan dezavantajlar Peru pazarında karşılaşılan diğer başlıca sorunlardır. Peru’nun Mart 2013 de yürürlüğe giren AB ile STA anlaşması nedeniyle önümüzdeki dönemde ülkemiz aleyhine bir ticaret sapması oluşması muhtemeldir.

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Türkiye-Peru Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması

15 Nisan 2011

-

Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşma

06 Şubat 2003

02 Şubat 2010

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kötüye Kullanımı, Kaçakçılığı ve Bunlarla İlgili Suçların Önlenmesi, Denetimi, Soruşturulması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında Anlaşma

2000

12 Temmuz 2000

Kültürel, Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşması

13 Aralık 1996

02 Şubat 1997

Resmi Pasaportların Vize Muafiyeti Anlaşması

1996

16 Ocak 1997

 

 

PERU’NUN GAZİANTEP İLE OLAN DIŞ TİCARETİ (2014)

 

Row Labels

Toplam FOB USD

PERU

320.827,50

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. ADİ METALLERDEN DİĞER EŞYA MOBİLYALAR (METAL)

2.564,00

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. DEMİR DIŞI METALLER ALÜMİNYUM DİĞER

1.285,00

HALI MAKİNA HALILARI SUNİ - SENTETİK MAKİNA HALILARI

264.999,30

KİMYA PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

51.979,20

Grand Total

320.827,50

Kaynak:GAİB

 

 

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr