Türkçe | English

Kurumsal

HEDEF ÜLKELER

Avrupa Ülkeleri Karadağ KKTC Kosova Letonya Portekiz Yunanistan Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Malta Norveç Romanya Sırbistan Polonya Slovakya Slovenya Asya ve Pasifik Ülkeleri Singapur Avustralya Bangladeş Endonezya Filipinler Pakistan Güney Kore Hindistan Hong Kong Japonya Malezya Afganistan Vietnam Yeni Zelanda Tayland Orta Doğu Ülkeleri Bahreyn Filistin Irak İran İsrail Katar Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suriye Yemen Ürdün Umman Suudi Arabistan Lübnan Amerika Kıta Ülkeleri Venezuella Şili Meksika Peru Küba Kanada Kolombiya Brezilya Arjantin ABD Afrika Ülkeleri Libya Cezayir Fas Mısır Angola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Etiyopya Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Kamerun Kenya Madagaskar Mali Mozambik Nijerya Sudan Tanzanya Tunus Uganda Zambiya

Şili Ülke Bilgileri

 

 

 BİLGİ NOTU

Tarih ve Sayı

24/06/2015

Konu

Şili  ve Türkiye Ekonomik İlişkileri

 

GENEL BİLGİLER (2015)

 


RESMİADI

ŞiliCumhuriyeti

BAŞKENTİ

Santiago

RESMİ DİL

 İspanyolca

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

12 Şubat 1818

YÖNETİMBİÇİMİ

ParlamenterCumhuriyet

DEVLET BAŞKANI

SebastianPinera

DİN

Katolik  %70Evangelist%15,1Yehova  Şahidi

%1,1Hıristiyan(diğer)%1,Diğer%4,6,Hiçbiri%

8,3

YÜZÖLÇÜMÜ

756.950km²

NÜFUS

17, 557 milyon

 

YAŞORTALAMASI

32,1

TOPLAMİŞGÜCÜ

8,04 milyon

İŞSİZLİKORANI

% 6,3

ETNİK YAPI

Beyaz/BeyazYerli%95,Mapuce%4,Diğer%1

ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA ULUSLARARASI KURULUŞLAR

APEC,BRICS, G-15, G-77,IBRD,ILO,IMF, Interpol,Mercosur (ortaküye),OECD,UN, UNCTAD,UNESCO, WHO, WTO

KaynakEconomistIntelligenceUnit,CIAFactbook,UNCTAD,WorldBank

 

 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 2015

  

GSYİH

258,1 Billion USD  (Woldbank, 2014)

KİŞİ BAŞINAGSYİH

14,520 USD (2014 worldbank)

GSYİH BÜYÜME HIZI

% 1,9 (2014 Worldbank)

İHRACAT /SIRALAMA

86.641 Milion USD (2014 Worldbank)

İTHALAT /SIRALAMA

83.339 Millon USD (2014 Worldbank)

ENFLASYON ORANI

% 4.4 (2014 Worldbank)

DIŞBORÇSTOĞU

105,2 milyar$

113,3 milyar$(2013Tahmini)

TOPLAM FDI STOĞU

155,6 milyar$

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI

41 (2014 Worldbank)

GSMH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Hizmet (%53,1), Sanayi(%41,8),Tarım

(%5,1)

BAŞLICASANAYİDALLARI

Bakır, lityum,diğermineraller, gıda

maddeleri, balık işleme,demirve çelik,ahşap veahşapürünleri, ulaşım araçları,çimento, tekstil

BAŞLICATARIMSAL ÜRETİM

Üzüm, elma, armut, soğan, buğday,mısır, yulaf,şeftali, sarımsak, kuşkonmaz, fasulye,

et, tavuk,yün,balık, kereste

DOĞAL KAYNAKLAR

Bakır,kereste, demir,nitrat, değerli metaller,

molibden, hidroenerji

 

 

 

DIŞ TİCARET

Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerine rağmen yıllardır dış ticaret fazlası veren Şili’nin 2012 ve 2013 yıllarında dış ticareti açık vermiş ancak 2014 yılında yeniden toparlanma gerçekleşmiştir. Nitekim 2014 yılında ülkenin ihracatı %4,1 azalsa da, ithalattaki azalma %17,8 olarak gerçekleştiğinden 8,8 milyar Dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.  

 

Şili’nin Dış Ticareti (1000 Dolar)

Yıl

İhracat

İthalat

Denge

Hacim

2001

18.745.415

16.136.155

2.609.260

34.881.570

2002

17.423.088

15.383.398

2.039.690

32.806.486

2003

21.664.187

19.322.392

2.341.795

40.986.579

2004

32.520.323

24.793.475

7.726.848

57.313.798

2005

41.265.945

32.735.071

8.530.874

74.001.016

2006

58.679.097

38.406.036

20.273.061

97.085.133

2007

67.970.693

47.153.788

20.816.905

115.124.481

2008

66.461.986

61.910.573

4.551.413

128.372.559

2009

53.731.728

42.427.402

11.304.326

96.159.130

2010

70.631.511

56.220.808

14.410.703

126.852.319

2011

81.411.129

74.907.075

6.504.054

156.318.204

2012

78.276.984

79.461.531

-1.184.547

157.738.515

2013

77.367.263

79.616.353

-2.249.090

156.983.616

2014

74.209.700

65.423.219

8.786.481

139.632.919

Kaynak: ITC Trademap.

 

İHRACAT

 

Şili’nin 2014 yılı ihracatının %23’ü rafine edilmiş bakırdan, %22’si ise bakır cevherlerinden oluşmaktadır. Sodalı ve sülfatlı odun hamuru (selüloz), balık filetoları, üzüm şarabı, dondurulmuş balık, taze ve kuru üzüm, altın, demir cevheri ve molibden cevheri ise Şili’nin ihraç ettiği diğer başlıca ürünlerdir. Tarım ve gıda ürünlerinin Şili’nin ihracatındaki payı %22’dir.  

 

Şili’nin İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Tüm Ürünler

77.965.383

77.367.263

74.209.700

 7403

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)

21.964.380

18.862.888

17.098.323

 2603

Bakır cevherleri ve konsantreleri

15.952.747

17.188.786

16.475.122

 4703

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

2.529.117

2.803.381

2.902.857

 7402

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

3.402.218

3.544.546

2.898.399

 0304

Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

1.548.390

1.986.046

2.329.387

 9999

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler

0

14.748

2.131.410

 2204

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası

1.798.194

1.889.985

1.855.849

 0303

Balıklar (dondurulmuş)

1.303.792

1.355.204

1.706.909

 0806

Üzümler (taze/kurutulmuş)

1.632.449

1.896.744

1.306.002

 7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

1.630.425

1.384.721

1.234.230

 2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

1.338.023

1.375.758

1.189.924

 2613

Molibden cevherleri ve konsantreleri

1.211.133

867.490

1.184.562

 

Şili’nin 2014 yılı ihracatında %24,6 payla ilk sırada Çin yer almaktadır. ABD (%11,8), Japonya (%10,5), Güney Kore (%6,1) ve Brezilya (%5,4) ise ülkenin diğer önemli ihraç pazarlarıdır. Türkiye, %0,5 payla Şili’nin 2014 yılı ihracatında 28. sırada yer almıştır.

 

Şili’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

Sıra

Ülke Adı

2012

2013

2014

 

Tüm Ülkeler

77.965.383

77.367.263

74.209.700

1

Çin

18.097.536

19.219.034

18.219.664

2

ABD

9.603.710

9.811.795

8.778.953

3

Japonya

8.334.806

7.661.093

7.759.852

4

Güney Kore

4.527.009

4.271.753

4.561.321

5

Brezilya

4.311.601

4.434.355

4.039.508

6

Hindistan

2.563.543

2.303.807

2.571.746

7

Hollanda

2.708.691

2.542.062

2.160.044

8

Peru

1.812.391

1.963.028

1.754.795

9

Tayvan

1.816.574

1.645.465

1.695.010

10

İtalya

2.009.215

1.657.788

1.654.535

11

İspanya

1.607.283

1.378.838

1.487.728

12

Fransa

1.219.224

1.110.014

1.382.870

13

Meksika

1.344.151

1.321.260

1.341.191

14

Kanada

1.284.208

1.417.869

1.262.030

15

Belçika

1.248.288

1.385.037

1.122.167

16

Arjantin

1.067.615

1.045.779

1.062.075

17

Kolombiya

911.875

869.012

1.008.477

18

Almanya

933.289

1.013.199

978.848

19

İsviçre

1.077.099

1.040.996

865.841

28

Türkiye

463.041

366.465

337.477

Kaynak:Trademap

 

 

 

 

 

İthalat

 

Şili’nin 2014 yılı ithalatının %22’sini oluşturan mineral yakıt ve yağlar (gitp:27) haricinde; binek otomobilleri (%4,9), telefon cihazları (%2,9), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (%2,7), bilgisayar ve parçaları (%1,5), taşkömürü (%1,3), ilaç (%1,2), sığır eti (%1,2) ve kauçuk lastik (%1,1) ithal ettiği görülmektedir.

 

Şili’nin İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Tüm Ürünler

80.066.781

79.616.353

65.423.219

 2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

6.107.808

6.274.145

6.075.866

 2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

8.160.347

7.074.044

5.148.172

 8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

3.758.057

4.004.923

3.173.487

 2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

2.249.701

1.738.044

1.953.405

 8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

2.199.928

2.247.941

1.883.603

 8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

3.021.607

2.297.961

1.771.708

 8471

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

1.309.030

1.318.777

978.230

 2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar

1.114.647

931.121

877.180

 3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

645.884

679.312

813.937

 0201

Sığır eti (taze/soğutulmuş)

780.983

723.643

805.064

Kaynak:Trademap

 

 

 

Şili’nin İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

Sıra

Ülke Adı

2012

2013

2014

 

Tüm Ülkeler

80.066.781

79.616.353

65.423.219

1

ABD

18.593.328

16.104.369

13.366.998

2

Çin

14.432.078

15.701.718

13.069.595

3

Brezilya

5.185.973

5.111.038

5.670.940

4

Arjantin

5.283.269

3.933.783

3.063.053

5

Almanya

2.861.680

3.201.712

2.576.546

6

Ekvator

2.154.893

2.514.879

2.435.144

7

Meksika

2.607.576

2.542.729

2.249.873

8

Güney Kore

2.603.952

2.770.847

2.164.016

9

Japonya

2.596.367

2.494.867

1.791.894

10

Peru

2.072.238

1.758.109

1.485.515

11

İspanya

1.389.483

1.753.302

1.414.754

12

İtalya

1.264.357

1.281.288

1.254.479

13

Kanada

1.030.536

1.542.720

1.243.463

14

Trinidad ve Tobago

1.449.640

1.049.532

1.219.058

15

Kolombiya

2.184.752

1.721.345

1.113.184

16

Fransa

1.552.458

2.428.255

1.075.422

17

Birleşik Krallık

891.505

1.467.584

839.645

18

Tayland

715.114

759.005

737.278

19

Paraguay

211.220

573.208

711.475

33

Türkiye

217.232

264.088

229.360

Kaynak:Trademap

 

Genel Durum

 

Şili, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir.

Türkiye ile Şili, birbirinden çok uzak coğrafyalarda yer almasına rağmen, iki ülke halkı arasında özel bir sempati vardır. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Latin Amerika ülkesi Şili olmuştur. Bu davranış Türkiye'de, Şili ulusunun milli bağımsızlığa ve ülkeler arasındaki dostluğa verdiği değerin somut bir ifadesi olarak kabul edilmiş ve her iki ülke arasında 1926 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile ikili ilişkilerin sağlam temelleri oluşturulmuştur. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ise 1970'li yıllarda başlamıştır.

Türkiye ile Şili arasındaki ticaret yıllar itibarıyla incelendiğinde, söz konusu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın 2009-13 yılları arasında düzenli olarak arttığı, 2014 yılında ise ihracatımızda %9,4 düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde Şili’den ithalatımız da %10,5 azalmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılında %10,1 gerilerken, ülkemiz aleyhindeki dış ticaret açığı da %11,7 azalmıştır.
 

 

 

 

Türkiye-Şili Dış Ticaret Değerleri (1000 Dolar)

Yıl

İhracat

İthalat

Denge

Hacim

2000

16.279

92.274

-75.996

108.553

2001

19.920

73.474

-53.554

93.393

2002

19.798

79.270

-59.472

99.068

2003

15.528

160.490

-144.962

176.018

2004

24.529

176.449

-151.921

200.978

2005

24.959

326.177

-301.218

351.136

2006

34.788

441.925

-407.136

476.713

2007

41.843

533.969

-492.126

575.812

2008

150.267

324.110

-173.842

474.377

2009

37.435

200.387

-162.952

237.822

2010

81.222

311.709

-230.488

392.931

2011

130.616

474.341

-343.725

604.957

2012

174.998

465.852

-290.854

640.850

2013

219.338

405.861

-186.523

625.199

2014

198.614

363.304

-164.690

561.918

2014 (4 ay)

67.370

124.316

-56.946

191.686

2015 (4 ay)

63.629

99.744

-36.115

163.373

Kaynak: TÜİK                                                                                             

 

Şili’ye 2014 yılı ihracatımızın %17,2’sini oluşturan ve ilk sırada yer alan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtları %14,8 pay ile demir-çelik çubuklar ve %4,9 pay ile demir-çelik profiller izlemektedir. Traktörler, halı ve kilim, binek otomobilleri, kara taşıtları aksamı, plastikten monofiller ve demir-çelik kaplar ise bu ülkeye ihraç edilen diğer başlıca ürün gruplarıdır. Aynı dönem Şili’ye ihracatımızın %2,8’ini tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştur.

 

Türkiye’nin Şili’ye İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Tüm Ürünler

174.998

219.338

198.614

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

4.105

35.964

34.217

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)

39.762

38.022

29.352

7216

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

13.490

9.634

9.797

8701

Traktörler

7.092

10.872

8.620

5702

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

4.492

8.691

6.900

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

14.575

18.578

6.285

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

5.529

5.709

5.445

3916

Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (enine kesitinin en geniş yeri > 1mm)

3.527

5.709

5.121

7311

Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar

1.093

4.689

5.058

9999

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler

4.375

4.902

4.820

7308

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.

7.639

2.248

4.44

Kaynak:Trademap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Şili’den İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Tüm Ürünler

466.042

405.861

363.304

 7403

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)

385.740

307.868

242.697

 2834

Nitritler; nitratlar

16.417

14.940

18.535

 0802

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

13.299

17.641

16.244

 1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları

3.377

18.520

13.381

 4703

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

1.229

5.961

12.484

 4412

Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar

6.462

4.153

10.924

 2836

Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat

5.822

7.587

8.779

 1209

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

9.125

5.989

6.702

 2301

Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı tortusu)

4.744

4.474

6.522

Kaynak:Trademap

 

ŞİLİ’NİN GAZİANTEP İLE DIŞ TİCARETİ (2014 yılı İhracat)

Değerler

Row Labels

Toplam NET KG

Toplam FOB USD

ŞİLİ

1.042.790,22

3.479.170,47

HALI MAKİNA HALILARI SUNİ - SENTETİK MAKİNA HALILARI

906.327,00

3.159.427,04

KİMYA PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

89.347,92

215.563,64

RADYATÖRLER VE AKSAM PARÇALARI

36.805,04

52.856,86

TEKSTİL KUMAŞLAR DOKUMA KUMAŞLAR

1.892,86

28.041,50

TEKSTİL KUMAŞLAR DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR

8.417,40

23.281,43

Grand Total

1.042.790,22

3.479.170,47

Kaynak:GAIB

 

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr