Türkçe | English

Kurumsal

GAZİANTEP

Ulaşım ve Altyapı Sağlık Kültür ve Turizm Ekonomik Durum Eğitim Demoğrafik Durum Tarihçe Sanayi İstihdam ve İşsizlik Ticaret ve Lojistik

Ticaret ve Lojistik

  1. 1.       Ticaret ve Lojistik

 

Türkiye'nin ekonomik faaliyetlere göre ihracat rakamlarına bakıldığında imalat sanayinin %93.3'lük pay ile başı çektiği görülür. Bu faaliyet alanını %3.8 ile tarım ve ormancılık, %2 ile de madencilik ve taş ocakçılığı takip etmektedir. TRC1 Bölgesi'nde de, ülke genelinde olduğu gibi, imalat sanayi ihracatta başı çekmektedir.TRC1 Bölgesi 2011 yılı toplam ihracatında imalat sanayi %96.9 pay almaktadır. TRC1 Bölgesi illerine bakıldığında, imalat sanayi bölgenin üç ilinde de ihracatı sırtlamaktadır.2011 yılında Gaziantep ilinin ihracat rakamlarında imalat sanayinin payı %97’dir. Bölge illerinin ihracat rakamlarında imalat sanayinden sonra tarım ve ormancılık faaliyetleri ve toptan ve parakende ticaret öne çıkmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İllerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi yapıldığında, % 65 lik bir oran ile Gaziantep İli bölge illeri arasında birinci sırada yer almaktadır.

 

 

Şekil 1. Gaziantep'in Ekonomik Faaliyetlere Göre İhracatı

 

Kaynak: TÜİK, Mayıs 2013

 

  • Girişim Sayıları

 

Bölgenin imaalat sanayi ve ticaret potansiyeli bakımından en dikkat çekici ili olan Gaziantep toplam girişim sayısında 81 il arasında 9. sırada yer almaktadır. İl, imalat sanayi girişim sayıları sıralamasında da ülke genelinde ilk sıralarda yer alarak Türkiye'nin en gelişmiş illerinin ardından 7. sırada yer almaktadır. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sanayi ve ticaret merkezi konumunda olması, ili yatırımlar için çekici kılmakta ve bu durum Gaziantepli sanayicilerim girişimcilik ruhu ile de desteklenmektedir.

 

 

 

Tablo 20. 2011 Yılı İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları

İl/Bölge Adı

Toplam

İmalat

Gaziantep

69.619

10.435

Kaynak: TÜİK, Mayıs 2013

 

 

  • İmalat Sanayi Firmaları

 

Gaziantep ilinde imalat sanayinde faaliyet gösteren 2.420 firma, sahip oldukları toplam istihdam rakamlarına göre sınıflığında, firmaların %56'sı 10 kişiden az çalışan istihdam etmekte olduğu görülmektedir. 50 kişiden az çalışan istihdam eden firmaların payı toplam içine %32 olurken; 250 kişiden az çalışan istihdam eden firmalar %10, 250 kişiden fazla kişi istihdam eden büyük çaplı firmalar ise toplamdan %2 pay almaktadır. Gaziantep'in imalat sanayi kollarına göre istihdam rakamları incelendiğinde en fazla istihdamın 44.051 kişi ile tekstil imalatı sektöründe olduğu görülmektedir. Bu sektörü; gıda imalatı sektörü ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı sektörü takim etmektedir. Fİrma sayılarına göre sıralama yapıldığında, yine tekstil ürünleri imalatı sektörü toplam 603 firma ile öne çıkmakta iken, gıda imalatı sektöründe faaliyet gösteren 478 firma, giyim eşyası imalatı sektöründe ise 203 firma ilde ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Güneyden başlayıp doğuya, batıya ve kuzeye giden yolların kavşağında, özellikle de İpekyolu üzerinde bulunması TRC1 Bölgesi’ni önemli bir yerleşim alanı, transit geçiş yeri ve en önemlisi aktif bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Bölge illeri içinde Gaziantep ticaret hacmi ile ön plana çıkmaktadır. Ekonomik açıdan sadece TRC1 Bölgesi’nin değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş ili olan Gaziantep sanayi ve ticaret yapısı ile Türkiye sıralamasında 8.sırada yer almaktadır.

 

  • Gaziantep Serbest Bölge

 

Kuruluş amaçları; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanabilecek serbest bölgeler 1987 yılından bu yana ülke genelinde kurulmaya başlanmış ve günümüzde sayıları 20'ye ulaşmıştır.1 Bu kapsamda, 1999 yılında 141 hektar ala kurulan Gaziantep Serbest Bölge'de halihazırda ruhsatlı 35 firma faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmalarda toplam 225 kişi istihdam edilmektedir.

 

Tablo 21. Gaziantep Serbest Bölgedeki İşlem Hacimleri

İşlem Yönü

2010

2011

2012

Bölgeden Yurtdışına Mal Çıkışı

26.296.622

37.518.825

50.185.760

Bölgeden Türkiye’ye Mal Çıkışı

41.057.402

16.250.654

7.178.569

Bölgeye Türkiye’den Mal Girişi

7.774.237

13.188.853

28.543.852

Bölgeye Yurtdışından Mal Girişi

52.253.236

44.673.090

15.156.805

Bölgeye Diğer Serbest Bölgelerden Mal Girişi

-

210.750

-

Bölgeden Diğer Serbest Bölgelere Mal Çıkışı

956.162

210.750

1.594.405

Toplam

128.337.659

112.052.922

102.659.391

Kaynak: GTO, Rakamlarla Gaziantep 2012

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Gaziantep Serbest Bölge'de Faaliyet Gösteren Ruhsatlı Firmaların Sektörel Dağılımı

 

 

Kaynak: GTO, Rakamlarla Gaziantep 2012

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tablo inclendiğinde Gaziantep’in yapmış olduğu ihracat 2007 yılında 2.5 milyar Dolar iken bu rakam 2011 yılında 5 milyar Dolar seviyesine yükselmiştir. Son 5 yıl içerisinde ihracatını %90 civarında artıran Gaziantep,  2023 yılında 30 Milyar Dolarlık ihracat yapmayı hedeflemektedir.

 

Tablo 22. Gaziantep’in Dış Ticaret Göstergeleri

 

2008

2009

2010

2011

2012

ihracat

3.481.081.719

3.260.097.544

3.887.663.321

4.928.967.610

5.879.414,12

ithalat

2.793.357.000

2.126.150.000

3.430.052.000

4.722.622.976

5.053.985.2322

Kaynak :GTO Rakamlarla Gaziantep, 2012; TÜİK; TİM

 

Tablo 23. Ençok İhracat yapılan 10 ülke $ (2012)

1

Irak

2.271.854.473

2

Suudi Arabistan

289.361.418

3

ABD

206.608.563

4

Libya

186.705.645

5

Almanya

164.897.096

6

İngiltere

139.471.687

7

Mısır

136.811.823

8

Rusya

121.319.057

9

İran

107.778.699

10

İtalya

100.508.574

Kaynak: TÜİK, 2012

 

Tablo 24.  En çok ithalat yapılan 10 ülke $ (2012)

1

Suudi Arabistan

771.760.588

2

Rusya

496.040.791

3

Almanya

467.077.952

4

Çin

322.560.611

5

Ukrayna

294.253.422

6

ABD

294.113.659

7

Belçika

200.962.057

8

Hindistan

192.022.218

9

İran

157.440.493

10

Bangladeş

142.550.396

Kaynak: TÜİK, 2012 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr